registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Inventarizace u ÚSC a PO - webinář

Webinář

Variabilní symbol: 0321 511
Datum konání: 14.9.2021
Čas: 9:00 do 14:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Ing. Michal Svoboda, PhD.
 • Soustavná dlouhodobá lektorská činnost v oblasti účetnictví veřejného sektoru ČR (2011 – dosud)
 • Vedení přednášek a seminářů v rámci výuky účetnictví, účetnictví veřejného sektoru a účetnictví organizací v oblasti arts na VŠE v Praze (2008 – dosud)
 • Příležitostná přednášková a školící činnost na téma účetnictví veřejného sektoru v angličtině pro zahraniční experty (z Číny, Rumunska, Uzbekistánu, Iráku, Vietnamu)
 • Aktivní účast s prezentací na odborných i vědeckých zahraničních konferencích, workshopech a kulatých stolech (Itálie, Belgie, Lucembursko, Indonézie, Francie)
Akreditace u MV ČR: AK/PV-534/2021 AK/VE-322/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • interaktivita webináře bude podpořena využitím zpětnovazebních anket a rychlých kvízů sesterské aplikace MS Forms, které budou okamžitě vyhodnocovány a diskutovány
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.      internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.      aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře,  obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC účastnícím se každoročních inventarizačních procesů jako členové příslušných komisí nebo těm, kteří vytvářejí a nastavují metodická pravidla pro tyto procesy, prohloubit jejich znalosti a dovednosti v oblasti inventur a inventarizace celkově, a prostřednictvím příkladů ke sdílení dobré praxe a řešení modelových situací. Jinak poměrně strohá a suchá pravidla závazných právních předpisů pro oblast inventarizace tedy bude předkládána účastníkům současně s praktickými příklady, díky čemuž bude i toto strohé téma předloženo zajímavou a poutavou formou. Tím se zefektivní zapojení nabízených poznatků do praxe účastníků.

Program:

1. Role a funkce inventarizace vzhledem k cílům účetnictví a účetní závěrky ÚSC a PO

Bez poznání skutečného stavu majetku a závazků ÚSC není možné nejen vyhovět zákonnému požadavku sestavení účetní závěrky ÚSC, ale také není možné efektivně řídit a spravovat majetek a závazky ÚSC. Poznávání tohoto skutečného stavu je záležitost průběžná, procesní, avšak klíčovou součástí je obvykle periodicky prováděná plnohodnotná inventarizace. Od ryze formalistického uchopení tohoto procesu může být poměrně daleko k věrohodnému a průkaznému zobrazení předmětu inventarizace. Věrohodné a průkazné znamená kromě jiného propojení evidenčních procesů s pravomocemi a odpovědnostmi pověřených osob podle zákona o finanční kontrole, především příkazců operací. Znamená také zaměření procesu inventarizace nejen na inventarizační rozdíly, ale na všechny zúčtovatelné rozdíly, včetně vyhodnocování odpovídající výše ocenění jednotlivých inventurních položek. Znamená také zaměření tohoto procesu na aktivní zjišťování a kvantifikaci ekonomických rizik, kterým je organizace vystavena. 

2. Závazné právní předpisy v oblasti inventarizace majetku a závazků ÚSC a PO, principy a terminologie
3. Aplikace na příkladech v oblasti pohledávek a závazků
4. Aplikace na příkladech v oblasti dlouhodobého majetku a zásob
5. Závěry a vyhodnocení


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).