registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Syndrom CAN - vhled do sociálně patologického fenoménu

On-line seminář

Variabilní symbol: 1522004
Datum konání: 21.4.2022
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS Teams
, On-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Helena Kalábová, PhD.

Od. r. 1998 se věnuje privátní praxi v oblasti psychoterapie a rehabilitace. Kromě toho působí na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci.

Akreditace u MPSV ČR: A2019/0362-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2100,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.     internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.     aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře, tj. obou jeho částí, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Anotace:

Téma semináře reaguje na problematiku krize rodiny a komplexnost existence člověka v současnosti. Poskytuje vhled a základní orientaci v situovanosti dítěte v rodině ve smyslu nároku vývoje a výchovy. Na pozadí komplexní propojenosti celého emočního schématu rodiny je vysvětlena fyziologie a patologie této základní jednotky, dále jsou specifikována diagnostická kriteria sociálně patologického jevu, označovaného CAN a vysvětleny intervenční postupy u již zjištěného týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Důraz je kladen i na nutnost spolupráce - multidisciplinární řešení a komplexní preventivní péči. Nedílnou součástí semináře jsou průvodní kazuistiky, které zvyšují porozumění kontextům a zvyšují edukační účinnost a komplexnost zaměření semináře.

Cíle kurzu:

Účastníci semináře získají:

 • vhled a základní orientaci v postavení dítěte v rodině vesmyslu vývoje a výchovy a povědomí o fyziologii a patologii rodiny,
 • informace týkající se kritérií sociálně patologického jevu označovaného CAN a budou jim vyswvětleny intervenční postupy u již zjištěného týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte,
 • budou upozorněni na nutnost spolupráce, multidisciplinární řešení a komplexní preventivní péči,
 • prostřednictvím kazuistik lépe porozumí kontextům a tématice semináře.
Program:

1.Úvod. Rodina jako systém.

 • Představení lektora, účastníků, očekávání účastníků.
 • Jedinec ve společnosti.
 • Schema rodiny jako základní jednotka vývoje a výchovy člověka.
 • Fyziologie a patologie rodinného schematu.
 • Rizikoví rodiče, rizikové děti. 

2. Definice a vymezení pojmu CAN, základní členění

 • týrání tělesné
 • psychické sexduální
 • zanedbávání
 • šikana
 • zloba a nenávist

3. Sociálně patologické jevy spojené s prostředím rodiny

 • Posuzování a kriteria určení týraného dítěte.
 • Hlavní znaky - typy osobnosti deprivovaného dítěte.

4. Možnosti nápravy psychické deprivace dítěte

 • Prevence CAN - primární, sekundární, terciární, sanace rodiny.
 • Organizace na ochranu dětí.

5. Kazuistiky - práce s kazuistikami
6. Závěr - rekapitulace, diskuse, zodpovězení dotazů


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).