registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Case management - Jak efektivně koordinovat spolupráci klienta, jeho rodiny a odborníků?

Variabilní symbol: 1522037
Datum konání: 26.1.2023 - 27.1.2023
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Markéta Klečková
 • lektorka, sociální pracovnice, psychoterapeutka, psycholožka, mediátorka
 • více než 15letá praxe v sociálních službách (sociálně vyloučené lokality, rodiny s dětmi, lidé s duševním onemocněním apod.), metodické vedení týmů -  zavádění standardů kvality sociálních služeb, pracovala též v manželské a rodinné poradně
 • zaměřuje se též na koordinovanou spolupráci s jednotlivci, rodinami a odborníky – organizuje a facilituje případové, interaktivní a rodinné konference
 • ve své praxi vychází především ze systemického přístupu, přístupu zaměřeného na řešení
Lektor 2: Mgr. Veronika Kandelová
 • Vystudovala obor Sociální pedagogika a poradenství na Filozofické faktultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2018 pokračuje na téže fakultě v navazujícím magisterském programu zaměřeném na makro sociální práci a sociální politku v řízení v sociální práci.  
 • Od dubna 2019 působí jako zástupkyně ředitele pro klientské programy v IQ Roma servis, z.s.
 • Od roku 2012 vykonává lektorskou činnost a působí jako organizátor a facilitátor případových konferencí a IPK v Diversitas, s.r.o. Brno.
 • Organizuje případové a interaktivní konferencfe - zaměřené na spolupráci s OSPOD a NNO, organizuje setkání a přípravu účastníků, školení v oblasti organizace případových konferencí - více než 70 hodin odškoleno. Facilitace případových konferencí - absolvování 5 denního výcviku facilitace, zkušenost s nejrůznějšími typy složení případových konferencí, školení v oblasti facilitací - odškoleno více než 70 hodin. 
Akreditace u MPSV ČR: A2021/1305-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 4100,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz „Case management – Jak efektivně koordinovat spolupráci klienta, jeho rodiny a odborníků?“ se zabývá metodami koordinované spolupráce mezi klientem, jeho rodinou a odborníky. Účastníci se seznámí s teoretickým vymezením pojmu case management, jeho specifiky a principy, modely i dílčími fázemi koordinované spolupráce. Prakticky si vyzkoušejí potřebné dovednosti pro nastavování koordinované spolupráce, společné plánování i vyhodnocování spolupráce. To vše s důrazem na participaci klienta a zapojení jeho přirozených zdrojů, efektivní spolupráci mezi odborníky. Seznámí se se specifiky spolupráce s „nespolupracujícím“ klientem (odborníky) a možnostmi jejich zapojení do spolupráce. Rovněž se seznámí s některými metodami koordinované spolupráce (např. kulaté stoly, případové či rodinné konference).

Cíle kurzu:

Absolvent porozumí specifikům koordinované spolupráce (case managementu), základním principům, modelům i možnostem využití v praxi. Získá základní teoretické i praktické dovednosti potřebné pro nastavování, realizaci a vyhodnocování koordinované spolupráce mezi klientem, jeho rodinou a odborníky. Uvědomí si specifika spolupráce s „nespolupracujícím“ klientem či odborníkem a seznámí se s možnostmi jejich zapojení do spolupráce. Získá základní informace o metodách koordinované spolupráce (kulaté stoly, případové, interaktivní, rodinné konference apod.). V průběhu kurzu si účastník posílí své dovednosti potřebné pro koordinovanou spolupráci, získá zpětnou vazbu od lektorů i účastníků, seznámí se s možnostmi dalšího rozvoje dle svých potřeb.

Program:

1. den 1. Úvod

 • Úvodní seznámení, představení cílů a obsahu programu, sdílení očekávání účastníků, organizační informace.

2. Case management (definice, historie, modely, využití v praxi)

 • Definice a specifika koordinované spolupráce, historie, modely, cílová skupina, využití v praxi.

3. Zhodnocení case managementu

 • Kritické zhodnocení výhod i nevýhod koordinovaný spolupráce, opatření pro zmírnění rizik, využití potenciálu v praxi.

4. Fáze case managementu

 • Dílčí fáze koordinované spolupráce a její specifika.

5. Práce se zdroji klienta

 • Participace klienta, zapojení přirozené sítě klienta do koordinované spolupráce, komunitní péče.

6. Dílčí fáze spolupráce v praxi

 • Praktický nácvik dílčích fází a rolí v koordinované spolupráci dle potřeb účastníků.

2. den 7. Spolupráce s nespolupracujícím

 • Specifika spolupráce s "nespolupracujícím" klientem i odborníkem a možnosti jeho zapojení do koordinované spolupráce.
 • Praktický nácvik dojednávání spolupráce s "nespolupracujím" klientem, odborníkem dle potřeb účastníků.

8. Předpoklady a jejich role ve spolupráci

 • Vlastní předpoklady a jejich role při spolupráci s druhým (klientem, odborníkem).

9. Metody case managementu

 • Dílčí metody koordinované spolupráce, jejich specifika a využití (kulaté stoly, případové, interaktivní, rodinné konference apod.). 

10. Praktický nácvik metod case managementu

 • Praktický nácvik metod koordinované spolupráce dle potřeb účastníků.

11. Závěr

 • Ověření znalostí účastníků (ústní zkouška). 
 • Závěrečné zhodnocení kurzu a doporučení dalších zdrojů pro rozvíjení koordinované spolupráce.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).