registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Variabilní symbol: 0322205
Datum konání: 8.11.2022
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
 • Lektorka má 48 let praxi v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi. Je externí učitelkou Metropolitní univerzity Praha, lektorkou a zkušební komisařkou IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost,  pracuje od 1. 4. 2013  dosud v  Dětském domově Charlotty Masarykové Praha 5 – Zbraslav,  od 1. 6. 2013 dosud  pro Magistrát města Most, od 1. 1. 2017  pro Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí.
 • Předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.
 • Věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s a řady dalších vzdělávacích agentur.
Akreditace u MPSV ČR: A2019/0981-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Program seznamuje účastníky s právní úpravou a praktickými postupy zavádění standardů sociálně právní ochrany dětí. Standardy kvality se neustále vyvíjí v návaznosti na podmínkách organizace, potřebách klientů, na stávající legislativě a všech okolnostech, které jsou pro standardy kvality důležité. Při vytváření standardů je nutné počítat s komplexním přístupem k problému, k individualizované péči pro jednotlivé klienty a s aktivním přístupem pracovníků. Jedná se o vytvoření procesních postupů, které mohou pomoci orgánům SPOD při rozhodování, jak postupovat při výkonu sociálně-právní ochrany.

Cíle kurzu:

Účastník zná:

 • základní právní úpravu standardů sociálně-právní ochrany a právní terminologii;
 • na standardizaci sociálně-právní ochrany dítěte nahlíží z perspektivy zájmu a potřeb dítěte;
 • zná podrobně obsah jednotlivých standardů;
 • zná postupy při zavádění standardů sociálně-právní ochrany;
 • je seznámen s praktickými příklady z praxe;
 • dokáže rozlišit standardy platné pro OSPOD od standardů poskytovatelů sociálních služeb a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany

 

Program:

1. Úvod

 • Seznámení s účastníky, kurz a jeho cíle, zkušenosti a očekávání účastníků.

2. Právní úprava standardů sociálně-právní ochrany a základní terminologie

 • Proces zavádění standardů v souladu se zákony a vnitřními pravidly organizace a včetně zkušeností a tvorby se zaváděním standardů.

3. Účel a zavedení standardů kvality sociálně-právní ochrany a cíle

 • Zajištění stejných (srovnatelných) procesních pravidel SPOD pro rodiče a děti a to jak v městě jednoho OSPOD tak mezi OSPOD vzájemně.
 • Zajištění dostupných informací o dítěti a rodině, které budou zaneseny do systému tak, aby se dítě ze systému neztratilo.
 • Zajištění transparentnosti a přezkoumatenosti rozhodování pracovníků OSPOD též s ohledem na GDPR-

4. Osnova pro tvorbu standardů

 • stanovení cíle,
 • stanovení vhodných postupů,
 • vytvoření realizačního plánu,
 • formulace standardu,
 • určení osoby zodpovědné za zavádění standardu (vhodnost zavádět standardy v týmu).

5. Obsah a podrobný výklad standardů

 • místní a časová dostupnost,
 • prostředí a podmínky,
 • informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí,
 • personální zabezpečení výkonu SPOD,
 • přijímání a zaškolování,
 • profesní rozvoje zaměstnanců,
 • prevence,
 • přijetí oznámení,
 • posouzení naléhavosti a přidělení případu,
 • jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte,
 • kontrola případu,
 • rizikové a nouzové situace,
 • dokumentace o výkonu SPOD,
 • vyřizování a podávání stížností,
 • návaznost výkonu SPOD na další subjekty.

 

6. Postupy při zavádění standardů

 • Příklady dobré praxe, standardy kvality péče o děti.

7. Závěr

 • Diskuse, zodpovězení dotazů.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).