registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vedení matrik

Variabilní symbol: 1522015
Datum konání: 30.8.2022 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Karolína Kofroňová, Bc.
 • Vystudovala Metropolitní univerzitu Praha, o. p. s., studijní obor Veřejná správa.
 • Od roku 2016 - dosud vykonává lektorskou činnost - semináře pro úředníky ÚSC se zaměřením na matriku, evidenci obyvatel a informační systémy veřejné správy. Konzultační činnost; osobní a skupinový koučink.
 • V letech 2003 - 2016 pracovala na pozici odborné referentky, Odboru správních agend, agenda státního občanství, matrik, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, Krajského úřadu Středočeského kraje. Metodickou a kontrolní činnost, vedení správního řízení v I. i II. stupni, zajištění a realzaci přípravy pracovníků ÚSC na zkoušku z vedení matrik, zajištění a realzaci metodických porad 
 • 2001 - 2003 byla odbornou referenkou Referátu vnitřních věcí na Okresním úřadu Praha - východ.
 • 1991 - 1993 - Ministerstvo vnitra ČR - referenka Odboru všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik.
 • V roce 2022 získala certifikát Akademie porozumění pro profesionály - certikovaný kouč a lektor transformativního koučinku.  
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-42/2017 AK/VE-33/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků problematiku vedení matrik a dalších otázek, které mohou přispět ke zkvalitnění jejich praktického výkonu státní správy na tomto úseku.

Program:

1.Úvod do problematiky vedení matrik

 • Přehled právních předpisů, včetně aktuálních novel
 • Pohled do historie a na vývoj matričních agend
 • Pojmy
 • Působnost

2.Technický způsob vedení matrik

 • Vedení matrik, technický způsob vedení matrik
 • Oznámení matriční události
 • Podklady pro provedení  zápisu
 • Zápis matriční události, uzavření zápisu
 • Vydání výpisu z matriční knihy
 • Vedení matrik pomocí výpočetní techniky
 • Sbírka listin
 • Nahlížení do matrik a sbírek listin, vydávání výpisů a potvrzení
 • Dodatečné záznamy a změny, opravy, dodatečný zápis
 • Výměna matrik s cizinou, vícejazyčné formuláře
 • Oznamovací povinnosti

            


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).