registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Techniky sdílení a supervize

1. část proběhne 8. 12. 2022, 2. část proběhne 15. 12. 2022

Variabilní symbol: 1522084
Datum konání: 8.12.2022 - 15.12.2022
Čas: 9:00 do 15:40
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.

Je autorkou dvou odborných knih a řady vědeckých článků a výukových materiálů.
Monografie: Subjektivní symbolická vizualizace psychologie rodiny, Souvislosti neuroticismu.
On-line kurzy: Sociální psychologie (kurz získal Národní cenu distančního vzdělávání), Psychopatologie a psychodiagnostika pro učitele, Antistresový program pro řídící pracovníky škol, Hodnocení pracovníků na pozadí týmové spolupráce, Komunikace s podřízenými, Osobnostní profil – jak využít svých silných a slabých stránek při vedení týmu, Pracovní motivace, Umění komunikace v obecně krizových situacích.

Akreditace u MPSV ČR: A2020/0535-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 4300,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je zaměřen na zvýšení efektivity supervize v organizacích. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům nezkreslenou představu o možnostech a limitech supervize a seznámit je s bariérami, které účinnost a cíl supervize omezují. Dovést je k přijetí odpovědnosti za smysluplnost účelu supervize. otevřenost k poskytování zpětné vazby a k sebereflexi Dalším cílem kurzu je dovést účastníky k tomu, aby přijali odpovědnost za smysluplnost účelu supervize, aby dokázali definovat svoji supervizní zakázku a dokázali dávat a přijímat zpětnou vazbu. Účastníci zároveň získají zkušenost s bezpečným použitím klíčových supervizních postupů, které zahrnují psychoterapeutický potenciál.

Cíle kurzu:

Supervizní kompetence v intrapersonální, interpersonální a expresivně komunikační rovině, adekvátní postoje k supervizi, odpovědnost za vlastní supervizi, schopnost sebereflexe, přijímání i poskytování zpětné vazby, znalost supervizních postupů.

Program:

1. První den. Úvod do supervize pro sociální pracovníky

 • supervize (definice a uplatnění),
 • význam sdílení a supervize (ve vztahu k profesnímu růstu, jako prevence syndromu vyhoření),
 • zásadní přínosy, 
 • vzdělávací a řídící funkce,
 • druhy, formy a techniky supervize,

2. Vztah supervizora supervidovaného

 • vymezení role supervizora (náplň, rozsah, hranice),
 • požadavky na vlastnosti, schopnosti a dovednosti supervizora,
 • úloha supervidovaného,
 • charakteristika efektivního supervizního vztahu,
 • supervizní spojenectví,

3. Podmínky a bariéry supervize

 • podmínky pro efektivní supervizi (vstupní informace, volba supervizora, prostorové a časové podmínky, supervizní kontakt, vztahy v supervizi),
 • bariéry supervize (počáteční obavy, špatné zkušenosti),

4. Případová supervize

 • cíle a obsah případové supervize,
 • reflexe průběhu činnosti,
 • odlišení případové studie a případové supervize,
 • sebezkušenost s případovou supervizí,

5. Koučink

 • charakteristiky a význam koučování,
 • druhy koučinku (individuální, skupinový),
 • činnosti a postupy dobrého a špatného kouče,
 • průběh a fáze koučovacího rozhovoru,
 • technika GROW,
 • sebezkušenost s postupy koučinku

6. Evaluace

 • Ověření znalostí a výstupů ze školícího dne.

7. Druhý den. Modelování

 • Charakteristika a cíle modelování v rovině emocí a nácviku variantních řešení, sebezkušenost.

8. Hraní rolí

charakteristika hraní rolí (roviny hry v roli, průběhy inscenací),

 • oblasti rozvoje prostřednictvím hraní rolí (postoje, schopnosti a dovednosti, vědomosti, sociální učení),
 • význam výměny rolí,
 • sebezkušenost,

9. Balintovská skupina

 • Vymezení Balintovských skupin ve skupinové supervizi, zásady Balintovských skupin, správný průběh Balintovských sezení (expozice případu, dotazování, fantazie, doporučení a náměty, vyjádření protagonisty), zkušenost s Balintovskou skupinou.

10. Arteterapie v supervizi

 • Charakteristika arteterapie (pojem, druhy, formy, postupy).
 • Cíle a podstata arteterape v supervizi, možnosti aplikace arteterapeutických technik, sebezkušenost.

11. Závěrečná evaluace

 • Ověření výstupů v rovině kognitivní a znalostní, v rovině postojově emocionální i v rovině akce.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).