registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Náhradní rodinná péče a identita dítěte

Variabilní symbol: 1522210
Datum konání: 18.10.2022
Čas: 9:00 do 15:40
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání:
, - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.

Lektor vzdělávání v oblasti NRP (sociální pracovníci, OSPOD, pěstouni)

Lektor úvodních kurzů budoucích pěstounů a osvojitelů NRP, Plzeňský kraj, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Člen komise sociálně právní ochrany dětí v Plzni

Lektor a supervizor kurzů dobrovolnické organizace SADBA, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Akreditace u MPSV ČR: A2019/0606-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Znalost původu - identity hraje významnou roli v životě každého člověka. Každý chce vědět, kam patří, jako jsou jeho kořeny a historie. U dětí v náhradní péči je vědomí vlastní identity obzvláště důležité, protože minulost má vliv na současné chování dítěte. V semináři se věnujeme tématům, která pomoužou účastníkůpm pochopit, jak původ dětí, rodinná situace a osobnost dítěte ovlivňuje jeho chování. Seminář je veden převážně zážitkovou a interaktivní formou s využitím zamyšlení účasníků nad vlastním životním osudem. Probereme i časté výchovně obtížné situace v náhradních rodinách, které mohou souviset s utvářením identity dítěte.

Cíle kurzu:

Účastníci se naučí orientovat v problematice utváření a významu identity v životě jedince, absolvují cvičení uvědomění si vlastních rolí a hodnot, naučí se jak dochází k formování identitya dítěte v NRP. Seznámí se s možnostmi práce s příběhem dítěte a naučí se řešit modelové situace v této oblasti.

Program:

1. Úvod

  • Představení lektora kurzu a jeho cílů a účastníků, očekávání účastníků a jejich zkušenosti.

2. Utváření, význam a druhy identity v životě jedince

  • Cvičení - uvědomění si vlastních rolí a hodnot.

3. Identita dítěte v NRP

  • Formování, vliv negativních zážitků - kazuistiky.

4. Práce s příběhem dítěte

  • Možnosti práce s pozitivními i negativními aspekty příběhu.
  • Diskuse nad praxí účastníků.

5. Modelové situace práce s příběhem dítěte

  • Modelové situace práce s příběhem dítěte.

6. Závěr

  • Rekapitulace, odpovědi na dotazy účastníků

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).