registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Postup při ukončení a zahájení období zastupitelstva obce

Variabilní symbol: 0322036
Datum konání: 5.10.2022
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Společenský dům Jilm
Roztocká 500, 514 01 Jilemnice Jilemnice - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Luboš Průša
  • 28 let ve veřejné správě (samospráva, státní správa)
  • nyní 3 roky advokát specializující se zejména na problematiku územně samosprávných celků (měst a obcí) a právo ÚSC roku 2015 samostatný advokát
  • ředitel KÚ Jč. kraje (2007-2012)
  • předseda Legislativní komise SMO ČR (2001-2006)
  • radní Jč. kraje (2000-2006)
  • starosta města Písek  (1998-2006)
  • místostarosta města Písek (1994-1998)
  • tajemník MÚ Písek (1991-1994)
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-147/2018 AK/VE-89/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je předat účastníkům programu informace týkající se úkolů orgánů obce spojených s postupem při ukončení a zahájení volebního období zastupitelstva obce.

Program:

1. Stručný výklad zákona o obcích, zákona o krajích a provedených novelách.
2. Úkoly orgánů obce před skončením volebního období - co, jak a kdy.
3. Postavení a úkoly starosty, místostarosty a rady obce do ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
4. Příprava a průběh ustavujícího zasedání zastupitelstva obce po volbách - co,jak a kdy, volba výborů zastupitelstva obce.
5. Vybraná ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vznik popř. zánik mandátu člena zastupitelstva obce, neslučitelnost s výkonem jiných funkcí).
6. Vybraná ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v aktuálním znění
7. Vztahy mezi orgány obce a orgány kraje.
8. Výklad vybraných částí zákona o obcích zvláště důležitých pro činnost zastupitelstva obce, rady obce, starosty, výborů zastupitelstva a komisí rady, obecního úřadu.
9. Závěr, dotazy a diskuse.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).