registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Hledání vnitřní motivace klienta ke změně: nejen o motivačních rozhovorech

Variabilní symbol: 5123003
Datum konání: 2.6.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Aleš Neusar, PhD.

Aleš Neusar pomáhá jedincům i organizacím lépe žít - poradenstvím, supervizí, koučinkem, či vzděláváním. Zabývá se mimo jiné životní spokojeností, duševní hygienou, slaďováním osobního a pracovního života, změnou, myšlením a rozhodováním, vztahům, řešením konfliktů a jazykovým mentoringem - jak se rychle naučit cizí jazyk. Vystupuje v médiích (např. ČT, ČRo, MF Dnes, Téma, Radio 1), publikuje populárně i odborně (viz www.researchgate.net/profile/Ales_Neusar, přednáší v ČR i zahraničí (např. TEDx). Vystudoval Mgr. v jednooborové psychologii v Olomouci a Ph.D. v obecné (kognitivní) psychologii v Brně s delšími pobyty v Mannheimu, Utrechtu či Velké Británii. Učí externě na VŠ a má soukromou poradnu. Více informací na www.neusar.cz.

 

 

 

 

 

Akreditace u MPSV ČR: A2019/0398-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Mnozí klienti se mění pouze ve chvíli, když musí a stojíme nad nimi. To může být po určitý čas smysluplné, ale z dlouhodobého hlediska je efektivnější, pokud se podaří u klientů nalézt alespoň kousek vnitřní motivace ke změně. Jenom pak může změna alespoň nějak probíhat i bez našeho dohledu a může být dlouhodobě udržitelná. Jednou z možností je využít techniky tzv. motivačního rozhovoru (Miller, Rollnick; u nás např. Soukup), což je poradenský a částečně i terapeutický přístup vedení rozhovoru, který napomáhá klientům hledat jejich vnitřní motivaci, např. tím, že pracovník nedává hned rady, ale snaží se nejdříve pochopit situaci člověka. Dobře míněná rada v nevhodnou dobu nejenom nefunguje, ale může dokonce snižovat efekt naší práce či může vyvolat v klientech vlnu odporu k čemukoliv, co budeme v budoucnu nabízet. V kurzu budou účastníci stručně seznámeni s teorií změny a následně si všichni účastníci vyzkouší na modelových situacích (či reálných kazuistikách účastníků) vedení motivačního rozhovoru a dalších doplňkových přístupů, které klientům pomáhají objevit jejich vnitřní síly a zdravé pohnutky a pracovníkům neztratit dobrý kontakt s jejich klienty.

 

Cíle kurzu:

Absolvent si vyzkouší vedení motivačního rozhovoru i některých dalších technik v roli klienta i pracovníka.

Absolvent bude znát proces změny, jeho fáze a možné bariéry změny.

Absolvent si rozvine schopnost empatie, naslouchání, zvládání odporu, hledání sebemotivujících výroků atd.

 

Program:

1. Úvod

  • Představení lektora, přehled probíraných témat a možností, očekávání účastníků.
  • V průběhu kurzu postupné představení účastníků.

2. Změna

  • proces změny
  • relaps
  • bariéry změny

3. Motivační rozhovory

  • o vnitřní motivaci
  • motivační rozhovory - teorie plus nácvik

4. Motivační rozhovory a další techniky

  • Motivační rozhovory a další techniky a přístupy pomáhající rozvinout vnitřní motivaci klientů.

5. Závěr

  • Odpovědi na dotazy, diskuse.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).