registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Krizové situace v rodině očima dítěte

Karviná

Variabilní symbol: 4123201
Datum konání: 24.3.2023
Čas: 08:00 do 13:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Magistrát města Karviné
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Podrobné informace
Lektor: Bc. Alena Košťáková

Lektorka s 16-ti letou zkušeností v oblasti komplexní péče o rodinu. Speciální pedagožka se zaměřením na psychopedii s dlouholetou praxí v různých typech školských i mimoškolních zařízeních a sociálních služeb, konzultantka, lektorka mnoha seminářů a kurzů, sociální pracovník a terapeut v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Zaměření: komplexní péče o rodinu.  

 

 

 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0572-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:
Účastníci získají informace o tom, jak rozdílný je pohled na krizové situace za strany dítěte a ze strany rodičů. Rodiče v mnoha případech podceňují nebo přeceňují, jak dítě krizi chápe, jak ji prožívá, jaké může mít krizová situace pro dítě další důsledky. Účastníci získají přehled, jaké intervence jsou pro dítě vhodné, případně co rodina potřebuje řešit pro dítě.
Program:

1. Úvod

  • Zahájení kurzu, seznámení s lektorem, účastníky, obsahem kurzu, vyjádření očekávání.

2. Konflikty v rodině

  • Ekonomický konflikt - nedostatek peněz, dluhy.
  • Nezájem o rodinu, konflikty s prarodiči dítěte, výchova a prosperita dítěte, citové odcizení a ztráta společných zájmů.

3. Dětská závist

  • Žárlivost, příčiny žárlivosti, nevěra - psychická, fyzická.
  • Důvěra a identita dítěte, věk dítěte, co poznáme a nepoznáme.
  • Cesty nápravy.

4. Situace v rodině, které vyvolávají krize u dětí

  • Nevěra, rozvod, rozpad rodiny, nový partner, nevlastní sourozenci, nemoc v rodině, ztráta rodičů úmrtím, stěhování, závislosti, domácí násilí, patologické jednání rodičů.

5. Co chrání dítě před zlým soudem

  • Co chrání dítě před zlým osudem?
  • Každé dítě nemusí podlehnout krizovému stavu v rodině.

6. Závěr

  • Shrnutí probírané látky, prostor pro otázky a odpovědi.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).