registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Dítě jako pachatel

Havlíčkův Brod

Variabilní symbol: 4123034
Datum konání: 7.9.2023
Čas: 08:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod - Podrobné informace
Lektor: Ph.Dr. Lenka Průšová, PhD.

Působí jako speciální pedagog a metodik v Dětském domově v Solenicích, kde vykonává přímou práci s dětmi ohroženými sociálními patologiemi. Kromě toho vyučuje odborné předměty na VOŠ sociálně právní. Pracuje jako metodik případových konferencí v rámci projektu KIPR (MŠMT)

 

Akreditace u MPSV ČR: A2019/0980-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz absolventy seznámí se vznikem poruchy chování, vývojem poruchy chování u dětí a mládeže. Vysvětlí vliv výchovy a řádu ve výchově dětí. Zabývá se rovněž vlivem sociální situace rodiny na další sociální vývoj dítěte. V závěru kurzu budou absolventi seznámeni s významem vzdělání pro další sociální vývoj jedince.

Cíle kurzu:
  • Absolvent umí definovat poruchu chování v obecném rámci.
  • Definuje rizikové faktory na straně rodiny, dítěte nebo mladistvého.
  • Absolvent charakterizuje znaky trestné činnosti dětí a mládeže.
  • Identifikuje sociální souvislosti s danou problematikou.
Program:

1. Úvod

  • Zahájení, představení, korekce očekávání účastníků.

2. Definice poruch chování, kariéra poruch chování, příčiny vzniku

  • Definice poruch chování, kritéria poruch chování, přičiny vzniku.

3. Sociální faktory ovlivňující poruchy chování

  • Náhradní uspokojení, volání o pomoc, deprivace, disharmonický vývoj, psychiatrické onemocnění.

4. Řešení poruch chování

  • Úloha sociálního pracovníka, výchova je korekce a podpora jedince.

5. Protiprávní chování dětí a mládeže

  • Agresivita, krádeže, šikana, gangy.

6. Závěr

  • Diskuse, zodpovězení dotazů

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).