registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky

KÚÚK

Variabilní symbol: 4123206
Datum konání: 18.5.2023 - 19.5.2023
Čas: 13:00 do 12:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.

Je autorkou dvou odborných knih a řady vědeckých článků a výukových materiálů.
Monografie: Subjektivní symbolická vizualizace psychologie rodiny, Souvislosti neuroticismu.
On-line kurzy: Sociální psychologie (kurz získal Národní cenu distančního vzdělávání), Psychopatologie a psychodiagnostika pro učitele, Antistresový program pro řídící pracovníky škol, Hodnocení pracovníků na pozadí týmové spolupráce, Komunikace s podřízenými, Osobnostní profil – jak využít svých silných a slabých stránek při vedení týmu, Pracovní motivace, Umění komunikace v obecně krizových situacích.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-517/2021 AK/VE-306/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit znalosti úředníků sociálně-právní ochrany dětí získané v rámci odborného vzdělávání, případně vstupního vzdělávání úředníků ÚSC, v oblasti vybraných specifických komunikačních fenoménů a dovedností. Účastník získá vhled do problematiky v mezilidské komunikaci. Získá povědomí o principech, pravidlech a fázích zvládání manipulativního chování na profesionální úrovni. Získá vhled do komunikačních dovedností, jež jsou součástí konstruktivní sebeobrany, tzv. kontramanipulace. Cílem je zefektivnit reflexi sociální interakce a konstruktivní sebeobranu úředníků při vedení řízení a správních úkonů dle dikce správního řádu.

Program:

1. Jak spolu mluvíme - běžná, profesní a manipulativní komunikace

 • Zásady profesní komunikace pro výkonu správních činností orgánu sociálně-právní ochrany dětí  v příkladech.
 • Pracovní role a její vliv na komunikaci a také na možnosti konstruktivní sebeobrany při setkání s manipulací v příkladech.

.

2. Emoční typologie a přesvědčování

 • Nelze nekomunikovat – nechtěná verbální a neverbální manipulace.
 • Využití znalostí emoční typologie pro motivaci a přesvědčování. 
 • Jak zvýšit psychickou odolnost vůči manipulaci.
 • Popis modelových situací OSPOD.

3. Rozpoznání manipulace

 • Jak rozpoznat manipulace, vybraný typ manipulace, manipulativní strategie v praxi OSPOD.
 • Vědomá a nevědomá manipulace s lidmi.
 • Destruktivní manipulace. Co manipulátor říká a co tím myslí. Proč jsou manipulátoři úspěšní.
 • Popis modelových situací v praxi

4. Nejčastější manipulativní strategie v praxi

 • Záměrné ovlivňování emočního stavu v komunikaci za účelem dosažení neoprávněného výsledku v praxi OSPOD  např. neoprávněný požadavek, citové vydírání, neoprávněná kritika, sabotování spolupráce, snaha o koalici.
 • Konstruktivní zvládání těchto vybraných manipulativních útoků.

5. Agresivní a arogantní chování klientů (OSPOD)

 • Typologie podle motivace k agresivnímu chování (dominance, cholerický afekt, obranná agresivita, arogance, vyhrožování pomstou, frustrace, psychopatologie).
 • Účinná strategie zvládání pro vedení řízení či realizaci vybraných správních úkonů, rozhovor s klientem.

6. Jak se konstruktivně vypořádat s manipulací

 • Načrtnutí řešení vybraných případů z praxe úředníků OSPOD.
 • Základních pět strategií řešení konfliktů - odstupňování řešení.
 • Techniky kontramanipulace: parafrázování, "odkrytí hlavy", odmítnutí neoprávněného požadavku, ignorování.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).