registrovat se  


Novinka - Aktuální informace k projektu "Akreditované vzdělávání a odborné platformy pro sdílení zkušeností a dobrých praxí pro úředníky měst v přímé práci"

Aktuální informace k projektu "Akreditované vzdělávání a odborné platformy pro sdílení zkušeností a dobrých praxí pro úředníky měst v přímé práci"
26.6.2017

Od září 2016 do června  2017 bylo   v rámci projektu „Akreditované vzdělávání a odborné platformy pro sdílení zkušeností a dobrých praxí pro úředníky měst v přímé práci“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001044  zrealizováno celkem 80 akreditovaných vzdělávacích programů a 6 odborných dvoudenních workshopů, kromě toho probíhají supervize ve 3 městech.

Do aktivit  projektu je aktuálně zapojeno 424  sociálních pracovníků - zaměstnanců ÚSC.

 

 

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).