registrovat se  


Novinka - Novinky v akreditacích

Novinky v akreditacích
27.6.2022

Vážení klienti,

připravujeme pro Vás programy, které jsou podané k akreditaci u MV, MPSV:

Akreditace MV:

 • Elektornické úřadování podle principů e-governmentu. Program je zaměřen na elektronické dokumenty, principy digitální ústavy a DEPO - další elektronizace postupů veřejné správy
 • Informace a dezinformace; jak se v nich vyznat a jak je zvládat
 • Úvod do problematiky tvorby obecně závazných vyhlášek obcí
 • Tvorba obecně závazných vyhlášek v oblasti místních poplatků
 • Projektová dokumentace, nemovitosti a předpisy související

Připravujeme:

 • Vybrané problémy školského práva s důrazem na reformu financování -  důraz bude kladen nejen na změny v přijímání a vzdělávání dětí a žáků vzhledem k novým mezinárodním událostem, ale také na připravované změny týkající se přípravy a zaměstnávání pedagogů. Budou diskutovány nejčastěji se objevující problémy při komunikaci se zákonnými zástupci s případným dopadem na zřizovatele.

 Akreditace MPSV:

 • Rizika v kyberprostoru
 • Sociální práce s rodinou dítěte s PAS nebo Aspergerovým syndromem
 • Specifika sociální komunikace v gerontologii

Připravujeme:

 • Housing-led - přístup založený na rychlém zabydlení 
 • Práva a povinnosti SPOD ve vztahu k dítěti-cizinci na území ČR (dítě jako občan EU a mimo EU)
 • První pomoc v sociálních službách
 • Management rizikových situací v sociálních službách

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).