registrovat se  


Novinka - Pozvánka na prosincové kurzy

Pozvánka na prosincové kurzy
1.12.2022

Zdravíme z Prahy. I v prosinci jsme pro vás připravili zajímavé kurzy. Těšíme se na vaši účast.

Datum konání

Název kurzu

Lektor

Místo konání

Variabilní symbol

01. 12. 2022

čtvrtek

  Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu

správních činností

   Akreditováno u MV: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020

Ing. Vladimír Sitta, MBA

Praha 8 – Karlín

1522114

01. – 02. 12. 2022

čtvrtek

  Mediační a facilitační techniky v jednání s rodiči

       Akreditováno u MPSV: A2021/1415-SP

PhDr. Dana Vrabcová, Ph.d.

Praha 8 – Karlín


1522011

 

02. 12. 2022

pátek

        Krizová intervence u dětí a mladistvých

        Akreditováno u MPSV: A2021/1281-SP/PC/VP

MUDr. Alexandra Havlicová

Praha 8 – Karlín

1522109

06. 12. 2022

úterý

                  Právní minimum pro úředníky

      Akreditováno u MV: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018

JUDr. Simeona

Zikmundová, LL.M.

Praha 8 – Karlín

1522128

08. 12. 2022

čtvrtek

        Techniky sdílení a supervize – 1. Část

        Akreditováno u MPSV: A2020/0535-SP/PC

Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.

Praha 8 – Karlín

1522084

09. 12. 2022

pátek

   Specifika komunikace s klientem závislým

na návykových látkách

          Akreditováno u MPSV: A2018/0820-SP/PC

MUDr. Tereza Formánková

Praha 8 – Karlín

1522126

09. 12. 2022

pátek

     Obce a povolování kácení mimolesních dřevin

     Akreditováno u MV: AK/PV-701/2016 AK/VE-372/2016

Ing. Jana Zmeškalová

Praha 8 – Karlín

1522127

13. 12. 2022

úterý

     Informační a kybernetická bezpečnost pro         

zaměstnance ve veřejné správě

   Akreditováno u MV: AK/PV-354/2017 AK/VE-194/2017

Mgr. Jiří Jarema, MgA.

Praha 8 – Karlín

1522095

13. 12. 2022

úterý

                  Pracovní právo aktuálně

    Akreditováno u MV: AK/PV-109/2018 AK/VE-64/2018

  NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE PRO ROK 2023

JUDr. Jan Horecký,

PhD.

Praha 8 – Karlín

1522129

15. 12. 2022

čtvrtek

     Syndrom vyhoření (úvod do problematiky)

        Akreditováno u MV: A2020/0043-SP/PC/VP

Mgr. Věra Máchová

Praha 8 – Karlín

1522107

15. 12. 2022

čtvrtek

          Techniky sdílení a supervize – 2. Část

         Akreditováno u MPSV: A2020/0535-SP/PC

Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD

Praha 8 – Karlín

1522084

16. 12. 2022

pátek

    Komunikace s osobami s handicapem v oblasti   

                mentálního a duševního zdrav

         Akreditováno u MPSV: A2022/0361-SP/PC/VP

Mgr. Markéta Vaculová, MBA

Praha 8 – Karlín

1522106

16. 12. 2022

pátek

Veřejná podpora v praxi územně samosprávných celků

Akreditováno u MV: AK/PV-779/2022 AK/VE-385/2022

JUDr. Michael Kincl

Praha 8 – Karlín

1522130

 

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).