registrovat se  


Novinka - Připravujeme pro Vás nové programy akreditované u MV

Připravujeme pro Vás nové programy akreditované u MV
1.9.2023

  • Dokazování ve správním řízením, lektor Cigánek
  • Odvolací řízení podle správního řádu, lektor Cigánek
  • Portál farmáře (LPIS) a mapové aplikace použitelné při ochraně ZPF, lektorka Čermáková, Procházková
  • Adaptace na klimatické změny (půda, voda, krajina, obce), lektorka Čermáková, Procházková
  • Písemná komunikace v úřední praxi, lektorka Kroupová
  • Práce s klienty v dluhové pasti, lektorka Šťastná
  • Dávky státní sociální podpory - aplikace zákona v praxi, lektorky Ducháčková, Černá

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).