Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Kronika 21. století

!!!Pozor změna místa konání kurzu!!!!

Variabilní symbol: 1217057
Datum konání: 23.8.2017
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Hotel Garni Zlín
náměstí T. G. Masaryka 1335, 760 01 Zlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Tomáš Hromádka

Dlouholetý kronikář městské části Praha - Velká Chuchle, autor metodických publikací Kroniky (2004, 2006), Kroniky obcí (2014), Jak vést obecní kroniku v elektronické podobě s následným vytištěním (2019), šéfredaktor zpravodaje Kroniky a kronikáři.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-476/2014 AK/VE-210/2014
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1590,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti kronikářství. Účastníci získají základní informace o legislativě spojené svedením kronik, dále si osvojí základní pravidla vedení kronik a v neposlední řadě sedozvědí o možnostech spolupráce kronikářů.

Program:

Kronikář a aktuální legislativa

  • Zákon o kronikách obcí 132/2006 Sb.,
  • Archivní zákon č. 499/2004 Sb.,
  • Zákon na ochranu osobních údajů 101/2000Sb.

Vedení kroniky

  • Praktické rady a zkušenosti,
  • Formální úprava kroniky,
  • Schvalování zápisu (od ručně psané kroniky po kroniku vytištěnou na počítačové tiskárně)

Obecní kronika a zdroje informací pro zápisy. Možnosti využití kroniky.
Spolupráce kronikářů

  • Příručky,
  • Metodiky a další literatura pro kronikáře,
  • Instituce poskytující metodickou pomoc kronikářům.
  • Kontakty.

Odpovědi na otázky, diskuse a výměna zkušeností