Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Daň z příjmů obcí a příspěvkových organizací - webinář

ON LINE SEMINÁŘ

Variabilní symbol: 1021118
Datum konání: 4.3.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS Teams
, Microsoft Teams - Podrobné informace
Lektor: Ing. Pavla Dvořáková

Auditorka s praxí v přezkoumání hospodaření obcí a auditu příspěvkových a neziskových organizací. 
 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-148/2022 AK/VE-73/2022
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2050,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.      internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.      aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře,  obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s platnou legislativou při uplatňování daně z příjmů a ukázat na praktických příkladech, jak je zapotřebí postupovat při zdanění územně samosprávného celku nebo příspěvkové organizace (ke konci předchozího roku). Účastníci se seznámí se způsobem zdanění některých obecně prospěšných poplatníků a tzv. zúženým základem daně z příjmů. Dále bude probrána transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně z příjmů. Výklad bude zakončen praktickým příkladem zdanění velké obce a příspěvkové organizace.

Program:

1. Veřejně prospěšný poplatník a předmět daně veřejně prospěšného poplatníka

Předmět daně, zjištění základu daně z příjmů právnických osob, sazba daně právnických osob, splatnost daně, zálohy na daň z příjmů právnických.

2. Osvobození od daně včetně osvobození bezúplatných příjmů

3. Základ daně a položky snižující základ daně veřejně prospěšných poplatníků

4. Stanovení základu daně a jeho úpravy, příklad

5. Zjištění nákladů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů obcí a PO, příklad

6. Daňové odpisy dlouhodobého majetku, technické zhodnocení dlouhodobého majetku

7. Slevy na dani pro veřejně prospěšného poplatníka

8. Komplexní příklad vyplnění formuláře daňového přiznání

9. Diskuse