Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Hranice klienta, hranice pracovníka

Variabilní symbol: 1522001
Datum konání: 1.7.2022
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Lenka Šimková
 •  Lektorka a konzultantka, jako sociální pracovnice působila více jak 20 let v oblasti sociálních služeb a také pracovala v manželské poradně či na krizovém telefonu. Více jak 7 let působila též jako konzultantka pro klienty Národní linky pro odvykání.
 • Teoreticky vychází ze systemického přístupu, školí pomáhající profesionály v krátkodobých i dlouhodobých vzdělávacích programech, rozvíjí mentoring pro sociální pracovníky.
 • Ráda lektoruje interaktivní programy, její odborné příspěvky je možné najít např. na webových stránkách časopisu Sociální práce.
 • Motto: " Bez vlastní práce s klienty se lektor neobejde."
Akreditace u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Hranice klienta, hranice pracovníka – dvě strany téže mince. Bez toho, aniž bychom mysleli na své vlastní hranice a bezpečí, nemůžeme myslet na klientovy hranice a bezpečí a opačně. Kurz se zaměřuje na otázku nastavení a udržení profesionálních hranic, bere v potaz kontext, za něhož se práce s klienty odehrává na různých pracovištích, vnímá i aspekt individuálních rozdílů mezi jednotlivými pracovníky a nutnost reflektované práce se sebou a péče o sebe (psychohygiena). Kurz vychází z předpokladu, že schopnost nastavovat hranice je důležitou součástí profesionálních dovedností pracovníků v přímé péči a že řada problémů, na něž při práci s klienty narážíme, s hranicemi souvisí.

 

Obsah programu na osvědčení: rizika špatně ošetřených hranic a bezpečná práce s nimi, hranice jako téma při rozhovoru s klientem, práce se sebou a péče o sebe.

Druh: základní

Cíle kurzu:
 1. Absolvent si je vědom, čím reflektovaná práce s hranicemi svými a klientovými přispívá k jeho profesionálnímu výkonu a udržení profesionálního vztahu.
 2. Absolvent kurzu zná základní nástroje i způsoby, jak o své i klientovy hranice pečovat.
 3. Absolvent kurzu si je vědom, jaké rizika znamená nevhodná práce s hranicemi, má představu o způsobech ochrany před těmito riziky.

Pojetí kurzu je interaktivní, nejde si ho "odsedět“, střídají se výklady s individuální i skupinovou prací, součástí je i modelování rozhovorů s klienty.
 

Program:

1. Úvod

 • Představení lektora i účastníků, seznámení s programem kurzu, kolečko očekávání vztažené k práci s hranicemi.

2. Rizika špatně ošetřených hranic

 • Identifikace rizik - klienti/pracovníci/organizace

3. Hranice a bezpečná práce s nimi

 • Individuální i zvnějšku stanovené hranice u jednotlivých účastníků.
 • Orientační body pro určení hranice profesionálního vztahu s klientem.

4. Hranice jako téma při rozhovoru s klientem

 • Nastavování hranic v rozhovoru s klientem (výklad) a praktikování v malých skupinách.

5. Práce se sebou

 • Prevence vyhoření, drobné techniky při zvládání stresových situací.

6. Závěr kurzu

 • Shrnutí probrané látky, kolečko zpětných vazeb.