Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Úvod do práce s rodinou z odlišného sociokulturního prostředí

Variabilní symbol: 1522014
Datum konání: 11.10.2022
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Elena Mešková
 • Pracuje jako mediátorka, facilitátorka a lektorka mediace.
 • Od roku 2011 je předsedkyní Asociace mediátorů ČR a působí jako zkušební komisař u zkoušek na zapsaného mediátora i rodinného mediátora.
 • Má za sebou stovky mediací. Věnuje se psychoterapii v páru, rodině i individuální. Ve své praxi se orientuje především na pomoci lidem v krizi při řešení náročných situací, vztahových konfliktů. Má dlouholeté pedagogické zkušenosti s mladými i dospělými.

 

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0510-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2400,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je určen všem, kteří pracují s klienty a rodinami z odlišného sociokulturního prostředí. Předkládá informace o kultuře, zvycích a tradicích jednotlivých etnických skupin - např. osob z Mongolska, Rumunska nebo Muslimů. Seminář věnuje pozornost přehledu specifik práce s těmito klienty, zejména v přístupu k rozdílům v životních postojích a hodnotách klientů.

 

 

Cíle kurzu:

Účastníci se seznámí s kulturou, zvyky a tradicemi jednotlivých etnických skupin. Získají přehled o odlišnostech v chování, postojích klientů,  o rozdílech v hodnotovém systému a o rozdílných přístupech k výchově dětí oproti majoritní společnosti.Absolvent vzdělávacího programu posílí své znalosti a dovednosti v oblasti komunikace a sociální práce s klienty odlišného sociokulturního prostředí. Bude se orientovat v hlavních aktuálních problémových oblastech těchto klientů a jejich rodin.

 

 

 

 

Program:

1. Úvod do problematiky

 • Základní informace o zemích původu - Mongolsko, Sýrie, Rumunsko.

2. Kultura, zvyky a tradice v jednotlivých zemích

 • Přehled o historii, kultuře, zvycích a tradicích,
 • vztahy v rodině,
 • postavení žen ve společnosti,
 • tradiční obřady,
 • symbolika,
 • vnímání času,
 • svátky,
 • tradiční jídlo. 

3. Muslimové, Pravoslavní

 • Islám-Alláh, Prorok Mohamed, Korán, Hadith, Šaría, obřady a svátky.
 • Větve a proudy islámu.
 • Pět hlavních zásad Islámu.
 • Islamský způsob života.
 • Pravoslavná církev - Trojjediný Bůh.
 • Křest.
 • Manželství.
 • Pravoslavné obřady.

4. Způsoby komunikace jednotlivých etnik. Závěr, diskuse.

 • Odlišnosti v chování a komunikaci ve srovnání s českou kulturou a zvyklostmi.
 • Jak jednat při návštěvě doma, oblékání, vhodná verbální i neverbální komunikace.