Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme?

On-line seminář.

Variabilní symbol: 1522060
Datum konání: 8.4.2022
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS Teams
, On-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Bc. Alena Košťáková

Lektorka s 16-ti letou zkušeností v oblasti komplexní péče o rodinu. Speciální pedagožka se zaměřením na psychopedii s dlouholetou praxí v různých typech školských i mimoškolních zařízeních a sociálních služeb, konzultantka, lektorka mnoha seminářů a kurzů, sociální pracovník a terapeut v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Zaměření: komplexní péče o rodinu.  

 

 

 

Akreditace u MPSV ČR: A2021/0787-SP/PC/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2100,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.     internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.     aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře, tj. obou jeho částí, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Anotace:

Seminář je věnován tématu rozlišení ADHA a traumatu u dětí. Na základě rozlišení příčin chování u dítěte mohou pracovníci zvolit vhodnou intervenci při práci s dítětem. Projevy chování u těchto dětí jsou velmi podobné, ale nevhodná intervence vede ke zhoršení chování a prohlubování sociální izolace. Pro pochopení stavu, ve kterém se děti nacházejí se školení zabývá rovněž obrannými a vyrovnávacími strategiemi dítěte. Nosná část semináře je pak věnována kompetencím odborníků a jejich spolupráci při řízení péče o děti s problémovým chováním. Zdůrazněna je také role orgánů sociálně právní ochrany dětí a sociálních pracovníků v sociálních službách pro děti a mládež. Součástí tématu jsou pak případové studie z bohaté praxe lektorů.

Cíle kurzu:

Účastníci programu získají znalosti v rozlišení symptomů ADHA a traumatu u dětí a dospívajících. Sociální pracovníci rozvinou své kompetence pro vhodnou intervenci v rodině či při přímé práci s dětmi a dospívajícími, a dokáží lépe podpořit rodinu při řešení nepříznivé situace, včetně správného nasměrování na vhodnou odbornou pomoc. Pracovníci v sociálních službách pod vedením sociálního pracovníka budou vést dítě k začleňování mezi vrstevníky a společnost. Organizace (ZDVOP, SAS RD, OSPOD…..) získají informace, jak se dá situace dítěte a rodiny řešit, jak pracovat s rodinou a jakou následnou odbornou péči zvolit pro zlepšení rodinné situace. 

Program:

1. Úvod

 • Úvod, představení lektora, seznámení se s programem a účastníky.

2. ADHD jako porucha aktivity a pozornosti

 • Příznaky ADHD. Narušení pozornosti-poruch pozornosti a její projevy.
 • Motorický neklid a impulzivita.
 • Rozdíly ve vývoji a chování.
 • Etiologie a dělení ADHD.
 • Diagnostika ADHD.
 • Sociální aspekty ADHD.
 • Zásady nápravných opatření.
 • Základní přístup k hyperaktivním dětem.
 • Sociální aspekty ADHD-specifické projevy emocí a prožívání.

3. Podpůrné služby pro děti a dospívající s ADHD

 • Role zdravotnických zařízení.
 • Školská zařízení, poradny a pedagogicko-psychologické poradny.
 • Střediska výchovné péče.
 • Sociální služby – neziskové organizace.
 • Role OSPOD-ohrožené dítě, případové konference při problémech hlášených školskými zařízeními.

4. Traumata dětí, hlavní pojmy a kontexty

 • Psychické trauma, trauma a nervová soustava, okolnosti a podmínky vzniku traumatu u dětí, traumata spojená s vlivem pečujících dospělých, traumata a paměť, traumatizace ztrátou pečující osoby, trauma a vazba na blízké lidi, dlouhodobé následky dětského traumatu.

5. Vliv partnerského násilí na dětech

 • Základní pojmy k problematice, charakteristiky násilné osoby, specifické psychické projevy traumatizace dětí partnerským násilím, somatické a psychosomatické následky a pozdní následky traumatizace partnerským násilím, teorie vysvětlující traumatizaci dětí partnerským násilím.

6. Obranné a vyrovnávací strategie a diagnostika traumatu u dětí

 • Zamrznutí, popírání, únik do fantazijního světa, dezintegrace, regrese, nízké sebehodnocení, sebepoškozování, sebevražedné pokusy a sebevraždy, alkohol, drogy, kouření, zvýšený příděl jídla, absolutní poslušnost vůči dospělým, útěky z domova, fantazie o pomstě a další.
 • Generalizované životní strategie.

7. Závěr

 • Shrnutí získaných poznatků.
 • Vyhodnocení očekávání účastníků.