Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vidimace, legalizace a autorizovaná konverze dokumentů

Variabilní symbol: 1522067
Datum konání: 2.9.2022
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Zdeňka Stránská

Lektorská činnost od roku 2007. Provádí školení budoucích matrikářek, školení budoucích ověřovatelů dle zák. č. 21/2006 Sb., konzultantka knihy Občanské obřady a slavnosti v životě měst a obcí (autor PhDr. Jiří Pondělíček). 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-732/2016 AK/VE-388/2016
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámení účastníků s platnou legislativou vztahující se k probírané problematice. Vzdělávací program přispěje k pochopení této rozsáhlé agendy a s  tím souvisejících problémů.  

Program:

Vidimace a legalizace - oprávnění k výkonu činnosti, povinnosti

 • Definice pojmů
 • Způsob provádění
 • Evidence
 • Využívání základních registrů  při legalizaci
 • Použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád při zamítnutí ověření
 • Zákon o ověřování versus Notářský řád
 • Ověřování velitelem lodě

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

 • Vysvětlení  pojmů (konverze, dokument, datová zpráva)
 • Autorizovaná konverze dokumentů na žádost
 • Autorizovaná konverze dokumentů z moci úřední
 • Postup při provádění konverze.
 • Dokumenty, které nelze konvertovat
 • Evidence konverzí

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění ve vztahu k probírané problematice

 • Vybírání správních poplatků
 • Sazebník
 • Osvobození od správních poplatků

Diskuse