Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Základní principy krizové intervence

Variabilní symbol: 1022079
Datum konání: 2.6.2022 - 3.6.2022
Čas: 8:30 do 15:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: A2018/0798-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 4300,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Absolvent tohoto vzdělávacího programu:

 •   se orientuje v základní typologii krizových situací
 •   identifikuje krizi a její příčiny
 •   procvičí si aktivní naslouchání a vedení empatického rozhovoru
 •   osvojí si principy krizové intervence
 •   dokáže komunikovat s klienty v krizových situacích
 •   naučí se rozeznávat hranice bezpečného pomáhání
 •   seznámí se zásadami etiky práce s lidmi v krizi

 

 

Program:

1. den. Úvod

 • představení lektora,
 • úvod do problematiky,
 • struktura kurzu,
 • seznámení s účastníky a jejich očekávání,
 • domluva na pravidlech výcviku

1. Duševní krize a krizová intervence

 1. Vymezení pojmu krize a krizová intervence.
 2. Vývoj duševní krize.
 3. Vnější a vnitřní projevy krize.
 4. Dělení duševních krizí.
 5. "Dobrá praxe" účastníků - co pomáhá člověku v duševní krizi.

2. Jak si pomoci sám

 1. Strategie zvládání zátěže tzv. kontrola situace.
 2. Naučený optimismus - metoda ABCDE.
 3. Hardiness podle Kobasové.
 4. Obranné mechanismy versus kontruktivní techniky zvládání.
 5. Syndrom naučené bezmoci.

3. Pomoc v prvním kontaktu

 1. Pomáhající v prvním kontaktu.
 2. Jak rozpoznat zneužití pomoci prvního kontaktu.
 3. Empatický rozhovor a aktivní naslouchání.
 4. Nácvik v modelových situacích - realizace

4. Duševní krize klientů v praxi účastníků

 1. Soupis typických duševních krizí u klientů na pracovištích účastníků.
 2. Rozbor vybraného případu z praxe.

2. den. Modely krizové intervence

 1. Profesionální řešení krize.
 2. Různé formy pomoci v krizi.
 3. Model krizové intervence pro specializovaná pracoviště.
 4. Model ABC.
 5. Vybrané techniky krizové intervence.
 6. Komunikační dovednosti krizové intervence.
 7. Vlastní model krizové intervence - memotechnická pomůcka.

1. Práce s emocemi klienta i pracovníka

 1. Pláč, strach, hněv u klienta.
 2. Agresivní klient.
 3. Suicidální klient.
 4. Emoce u pracovníka.

2. Nácvik vybraných dovedností krizové intervence

 1. Příprava modelových scének pro nácvik.
 2. Realizace 2-3 modelových scének před celou skupinou, zpětná vazba.
 3. Nácvik v menších skupinách.
 4. Diskuse.

3. Závěrečná reflexe účastníků

 1. Závěr, diskuse, zpětná vazba.