Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Krizové situace v rodině očima dítěte

Variabilní symbol: 0822085
Datum konání: 4.10.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Bc. Alena Košťáková

Lektorka s 16-ti letou zkušeností v oblasti komplexní péče o rodinu. Speciální pedagožka se zaměřením na psychopedii s dlouholetou praxí v různých typech školských i mimoškolních zařízeních a sociálních služeb, konzultantka, lektorka mnoha seminářů a kurzů, sociální pracovník a terapeut v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Zaměření: komplexní péče o rodinu.  

 

 

 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0572-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:
Účastníci získají informace o tom, jak rozdílný je pohled na krizové situace za strany dítěte a ze strany rodičů. Rodiče v mnoha případech podceňují nebo přeceňují, jak dítě krizi chápe, jak ji prožívá, jaké může mít krizová situace pro dítě další důsledky. Účastníci získají přehled, jaké intervence jsou pro dítě vhodné, případně co rodina potřebuje řešit pro dítě.
Program:

1. Úvod

  • Zahájení kurzu, seznámení s lektorem, účastníky, obsahem kurzu, vyjádření očekávání.

2. Konflikty v rodině

  • Ekonomický konflikt - nedostatek peněz, dluhy.
  • Nezájem o rodinu, konflikty s prarodiči dítěte, výchova a prosperita dítěte, citové odcizení a ztráta společných zájmů.

3. Dětská závist

  • Žárlivost, příčiny žárlivosti, nevěra - psychická, fyzická.
  • Důvěra a identita dítěte, věk dítěte, co poznáme a nepoznáme.
  • Cesty nápravy.

4. Situace v rodině, které vyvolávají krize u dětí

  • Nevěra, rozvod, rozpad rodiny, nový partner, nevlastní sourozenci, nemoc v rodině, ztráta rodičů úmrtím, stěhování, závislosti, domácí násilí, patologické jednání rodičů.

5. Co chrání dítě před zlým soudem

  • Co chrání dítě před zlým osudem?
  • Každé dítě nemusí podlehnout krizovému stavu v rodině.

6. Závěr

  • Shrnutí probírané látky, prostor pro otázky a odpovědi.