Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Daň z příjmů obcí a příspěvkových organizací

Variabilní symbol: 1022165
Datum konání: 2.12.2022
Čas: 8:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Pavla Dvořáková

Auditorka s praxí v přezkoumání hospodaření obcí a auditu příspěvkových a neziskových organizací. 
 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-100/2015
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s platnou legislativou při uplatňování daně z příjmů a ukázat na praktických příkladech, jak je třeba postupovat při zdanění územně samosprávného celku nebo příspěvkové organizace (ke konci předchozího roku).

Účastníci se seznámí se způsobem zdanění některých obecně prospěšných poplatníků a tzv. zúženým základem daně z příjmů. Dále se vzdělávací program zaměří i na téma transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně z příjmů.

Výklad bude zakončen praktickým příkladem zdanění velké obce a příspěvkové organizace.

Program:

1. Předmět daně, zjištění základu daně z příjmů právnických osob, sazba daně právnických osob, splatnost daně, zálohy na daň z příjmů právnických osob

2. Veřejně prospěšný poplatník a předmět daně veřejně prospěšného poplatníka

3. Osvobození od daně včetně osvobození bezúplatných příjmů

4. Základ daně a položky snižující základ daně veřejně prospěšných poplatníků

5. Stanovení základu daně a jeho úpravy, příklad

6. Zjištění nákladů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů obcí a PO, příklad

7. Daňové odpisy dlouhodobého majetku, technické zhodnocení dlouhodobého majetku

8. Slevy na daní pro veřejně prospěšného poplatníka

9. Komplexní příklad vyplnění formuláře daňového přiznání

10. Diskuze, odpovědi na dotazy