Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Identita dítěte v náhradní rodinné péči

Variabilní symbol: 1222090
Datum konání: 6.10.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s. r. o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Klára Moravcová

Psycholožka a rodinná terapeutka

Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a čtyřletého výcviku v rodinné terapii. Je členem  poradní komise pro rodinu Magistrátu města Pardubic a poradce /psycholog/ Bílého kruhu bezpečí. Má zkušenosti i v oblasti personálního managementu.

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0363-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1950,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Účastníci získají úvodní informace k danému tématu identita; absolvují cvičení k tématu identity – uvědomění si vlastních rolí a hodnot; vědí, jak dochází k formování identity dítěte v náhradní rodinné péči; dozvědí se o tom, jaký je vliv negativních zážitků na formování identity dítěte, získají informace jak pracovat s příběhem dítěte a seznámí se s modelovými situacemi práce s příběhem dítěte.
 
 
Obsah programu do osvědčení: úvod k tématu identita (cvičení k tématu - uvědomění si vlastních rolí a hodnot), práce s příběhem dítěte, modelové situace
 
Druh programu: základní
Cíle kurzu:
  • úvod k danému tématu
  • absolvování cvičení k tématu identity, uvědomění si vlastních rolí a hodnot - absolvent ví, jak dochází k formování identity dítěte v náhradní rodinné péči
  • dozví se o tom, jaký je vliv negativních zážitků na formování identity dítěte
  • získá informace jak pracovat s příběhem dítěte
  • seznámí se s modelovými situacemi práce s příběhem dítěte
Program:

1. Úvod

  • Seznámení s účastníky, představení lektora a účastníků, očekávání a cíle kurzu.

2. Úvod k tématu identity

  • Utváření identity, pojem identita, význam identity v životě jedince, druhy identity.
  • Cvičení k tématu identity - uvědomění si vlastních rolí a hodnot.

3. Práce s příběhem dítěte

  • Práce s příběhem dítěte, koherentní příběh dítěte - možnosti práce s pozitivními i negativními aspekty příběhu, diskuse nad praxí účastníků, základy práce s knihou života, 2 modelové situace práce s příběhem dítěte.

4. Závěr

  • Shrnutí, diskuse