Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Komunikace s uživateli s různými formami demence a Alzheimerovou chorobou

Nový termín realizace (původní termín 18. 10. 2022)

Variabilní symbol: 1222093
Datum konání: 16.11.2022
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s. r. o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Markéta Vaculová, MBA
 • Mgr. Markéta Vaculová, MBA je OSVČ, supervizorka, koučka, facilitátorka, odborná konzultantka. Původní profesí je sociální pracovnice + psychoterapeutická sestra. Lektorské zkušenosti má od roku 2002.
 • Cílem její lektorské činnosti je užitek pro posluchače. Do výuky vkládá prvky dobré praxe, dynamicky vyvažuje teorii a praktickou část, zapojuje posluchače a současně se přizpůsobeje jejich kognitivním schopnostem. Průžně reaguje na potřeby účastníků kurzu.
 • Sleduje trendy v oboru, vzdělává se, zdokonaluje své komunikační profesní, aj. dovednosti. 
 • Vždy se snaží být zaměstnána aspoň na 1/2 úvazku v přímé práci s klienty.
 • V poradenské i konzultační praxi je pro ní stěžejní zplnomocnění klienta, podpora jeho schopností začít měnit své potíže v řešení.
 • V supervizní a metodické praxi je pro ni důležítá pdopora týmů i jednotlivých pracovníků ve změně pohledu na uživatele, normy, v akceptaci vůle klienta v souladu s posláním služby, ve zplnomocňování klientů, v práce s jejich potřebami atd.

 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0360-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1950,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz Komunikace s uživateli s různými formami demence a Alzheimerovou chorobou je vhodný pro všechny, kteří komunikují a pracují s lidmi s demencí. Demence a především Alzheimerova choroba jsou nemoci mozku a centrálního nervového systému, při kterých dochází k narušení paměti, chování i funkční roviny. U lidí s demencí dochází k poškození i vnímání, myšlení, řeči, citů a orientace. Člověk s demencí může vypadat, že se chová neadekvátně či že okolí dělá různé schválnosti. Pomocí kazuistik budou v kurzu probírány fáze nemoci i specifické projevy těchto lidí a možnosti komunikace a práce s nimi. V první části kurzu se účastníci kurzu dozvědí základní informace o degenerativním onemocnění mozku, jeho příčinách a rozvoji onemocnění. Budou vydefinovány různé formy demencí.  Druhá část definuje fáze demence obecně a poté specificky počáteční období Alzheimerovy choroby, seznamuje s prvními příznaky, které se projeví na změně komunikace nemocného člověka. V další části je vysvětlen vývoj onemocnění v druhém období demence, pro které jsou typické výrazné změny v emotivitě a v chování. Čtvrtá část se věnuje závěrečnému období demence, kdy nemoc narušila běžné denní aktivity nemocného člověka. V každé fázi Alzheimerovy choroby se kurz věnuje možnostem podpory a/nebo péče o tyto lidi a specifikům komunikace v různých fázích demence.          

Cíle kurzu:

Absolventi kurzu Komunikace s uživateli s různými formami demence a Alzheimerovou chorobou získají základní informace o různých typech demence a o všech fázích Alzheimerovy choroby. Budou se aspoň částečně orientovat v typických změnách v oblasti behaviorální, funkční i kognitivní. Budou mít přehled o vhodné komunikaci s lidmi v jednotlivých fázích demence a budou chápat, že je potřeba přizpůsobovat styl práce k lidem dle specifik každé fáze Alzheimerovy choroby. Zdokonalí se ve verbálním i neverbálním zjišťování potřeb + uspokojování potřeb lidí s demencí, a to biologických, psychických i sociálních. Budou se také lépe orientovat ve změnách chování osoby s Alzheimerovou chorobou a připomenout si možnosti, jak eticky zvládat různé standardní nebo i zátěžové situace.

Program:

1. Úvod. Demence - druhy demencí, 3 fáze a tři oblasti poškození v rámci demence

 • Seznámení s účastníky, očekávání.
 • Demence a) demence ischemická - vaskulární, b) demence získaná závislostí na alkoholu a drogách, c) demence smíšené.
 • Tři fáze demence - počáteční, střední a pozdní, vče. specifických projevů.
 • Změny v oblasti kognitivní, funkční a behaviorální.

2. 1 fáze - Alzheimerovy choroby - možnosti komunikace a podpory

 • Alzheimerova choroba v první fázi, projevy člověka, ztráta pozornosti a výpadky krátkodobé paměti, občasné potíže s orientací, výskyt hádek s příbuznými – hledání věcí.
 • Možnosti podpory a pomoci.
 • Specifika komunikace v 1.fázi. Možnosti komunikace – především na člověka orientované, sběr biografie – příprava na následující fáze demence. 

3. 2. fáze - možnosti komunikace a podpory-pomoci ve střední fázi demence

 • Alzheimerova choroba v druhé fázi, projevy člověka v této fázi. Častá ztráta pozornosti, ztráta krátkodobé paměti, silné potíže s orientací – bloudění, riziko úrazu.
 • Omezení hádavosti, ale zvýšení „hledání něčeho“, potřeba odcházet – postupné ukotvování se do fáze svého minulého života, např. do mladé dospělosti.
 • V čem a jak podporovat a pečovat.
 • Specifika komunikace ve střední fázi demence.
 • Možnosti komunikace – na člověka orientované a validační.

4. 3. fáze - možnosti komunikace a péče v konečné fázi demence

 • Alzheimerova choroba v třetí – poslední fázi a projevy člověka v pozdní fázi demence.
 • Upadání do nekomunikace – představení možností částečné práce s dlouhodobou pamětí, pomocí biografie a validační komunikace.
 • Péče o potřeby na základě pozorování neverbálních a minulých projevů.