Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Tvorba obecně závazných vyhlášek v oblasti místních poplatků

NOVINKA

Variabilní symbol: 5123065
Datum konání: 26.5.2023 - 26.5.2022
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jakub Joklík
 • Mgr. Jakub Joklík vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze, Právnickou fakultu, magisterské studium
 • Od roku 2019 vykonává funkci vedoucího oddělení, vrchní ministerský rada odbor veřejné správy, dozoru a kontroly - oddělení metodiky a dozoru MV ČR 
 • V letech 2015 - 2018 působil na Úřadu vlády ČR jako ferent společné státní správy a samosprávy  v kabinetu místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace 
 • Přednášková činnost v rámci výkonu státní služby 
Akreditace u MV ČR: AK/PV-539/2022 AK/VE-249/2022
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Obce nejčastěji přistupují k vydávání obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích, přičemž se jedná o oblast, ve které se zdaleka nejvíce chybuje; případná nezákonnost vyhlášky může mít dokonce dopad i na výběr a správu předmětného poplatku, neboť nezákonně vybraný poplatek má obec povinnost vrátit poplatníkovi. Účastníci vzdělávacího programu získají podrobnější znalosti zaváděných místních poplatků a jsou seznámení s jednotlivými specifiky těchto poplatků včetně nejčastějších nedostatků při jejich zavádění.

Program:

1. Východiska při tvorbě obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích

 • obecně závazná vyhláška obce jakožto právní předpis
 • přehled místních poplatků
 • náležitosti obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

2. Místní poplatek ze psů

 • základní charakteristika
 • sazba poplatku v závislosti na místě pobytu poplatníka čí místa chovu psa
 • nejčastější nedostatky

3. Místní poplatek z pobytu

 • základní charakteristika
 • problematika „periodických“ hlášení
 • nejčastější nedostatky

4. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 • základní charakteristika
 • právní titul užívání veřejného prostranství
 • problematika vymezení zpoplatňovaného prostranství
 • platba poplatku paušální částkou
 • nejčastější nedostatky

5. Místní poplatek ze vstupného

 • základní charakteristika
 • platba poplatku paušální částkou

6. Místní poplatky za komunální odpad

 • základní charakteristika poplatků
 • poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
 • poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
 • nejčastější nedostatky

7. Místní poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

 • základní charakteristika
 • podmínky zavedení poplatku

8. Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nabo kanalizace

 • základní charakteristika
 • podmínky zavedení poplatku

 

9. Závěr, diskuse, otázky