Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Živnostenský zákon

Variabilní symbol: 1522121
Datum konání: 22.11.2022
Čas: 9:00 do 15:40
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Babšická

Od r. 2006 OSVČ převážně jako lektor seminářů s problematikou živnostenského zákona a souvisejících předpisů. Od roku 1995 do r. 2005 lektor IVS MV ČR a zkušební komisař. Souběžně lektor několika vzdělávacích agentur pro oblast živnostenského podnikání až do současné doby.

Autorka komentáře k živnostenskému zákonu (Bova Polygon), k zákonu o regulaci reklamy - v letech 1996 -2001.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-81/2018 AK/VE-49/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem programu je uvést účastníky do problematiky spojené se zákonem o živnostenského podnikání.

Program:

1. Příslušné zákony.

Zákon č. 455/1991 Sb. (Živnostenský zákon), 634/1992 Sb. (Zákon o ochraně spotřebitele),307/2013 Sb. (o povinném značení lihu), 65/2017 Sb. (o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek), 256/2001 Sb. (o pohřebnictví), ve vazbě na nový zákon č. 250/2016 Sb., řešící přestupky se zaměřením na problematiku správního trestání a na otázky praktického výkonu správních činností v rámci přestupkového řízení včetně aktuálních novelizací 

2. Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti a jejich prokazování
3. Návaznost všeobecných podmínek na občanský zákoník
4. Bezúhonnost podnikatele a skutečného majitele podniku
5. Živnostenské oprávnění právnických osob a návaznost živnostenského zákona na zákon o obchodních korporacích a občanský zákoník
6. Překážky provozování živnosti ve vztahu k insolventnímu řízení, předpisům implementujícím AML směrnici, trestnímu zákoníku a správním předpisům
7. Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele
8. Podnikání zahraničních osob
9. Povinnosti podnikatele
10. Odpovědnost podnikatele za porušení povinnosti
11. Přestupky a jiné správní delikty ve vazbě na porušení povinností dle živnostenského zákona a zákonů č. 634/1992 Sb., 307/2013 Sb., 65/2017 Sb., 256/2001 Sb.
12. Ukládání sankcí (zvláštní zaměření na neoprávněné podnikání fyzických osob)
13. Pozastavení provozování činnosti
14. Zrušení živnostenského podnikání
15. Zánik živnostenského oprávnění
16. Závěr, diskuse, odpověď na dotazy účastníků