Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou

kurz na zakázku

Variabilní symbol: 5123201
Datum konání: 30.3.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Centrum sociálních služeb Bystré
Školní čp. 319, 569 92 Bystré u Poličky - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Tereza Formánková

V posledních letech zaměřena na práci s lidmi s tzv. duální diagnózou, tedy kombinací závislosti a schizofrenie či jiné významnější duševní poruchy, a to jak ambulantně tak v pobytových zařízeních. Poskytuje externí psychiatrickou péči s diagnózou schizofrenie v terapeutické komunitě Mýto u Rokycan. 

Akreditace u MPSV ČR: A2020/0044-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Obsah programu se zaměřuje na základní orientaci, znalosti a dovednosti v oblasti komunikace s pacienty s psychiatrickou diagnózou a jejich příznaky. V rámci jednotlivých oblastí programu budou probírány nejčastější typy psychiatrických diagnóz, specifika, jakož i účelné strategie jednání s nositeli těchto poruch z pozice pomáhajícího pracovníka.

 

Obsah programu na osvědčení: základní orientace, znalosti a dovednosti v komunikaci s těmito pacienty, typy psychiatrických diagnóz, specifika, jednání,

Druh: základní

Cíle kurzu:

Účastníci tohoto vzdělávacího programu|:

 • získají základní znalosti v oblasti komunikace s klienty s psychiatrickou diagnózou;
 • získají základní dovednosti v oblasti komunikace a navázání dialogu s klientem s duševním onemocněním;
 • získají  elementární znalosti v oblasti komunikace s pacienty se závislostí na návykových látkách;
 • získají základní znalosti v oblasti komunikace s pacienty s úzkostnými a neurotickými poruchami;
 • dokáží jednat s klienty s poruchami osobnosti;
 • získají základní dovednosti v oblasti komunikace s pacienty s vývojovými poruchami;
Program:

1. Úvod kurzu

 • Úvod, představení lektora, účastníků, cíle x očekávání. 

2. Uvedení do problematiky psychických onemocnění

 • základní rozdělení duševních chorob,
 • základy orientace v problematice,
 • definice a rozlišení základních psychiatrických diagnóz.

 

3. Překážky v komunikaci a navázání dialogu s klientem s duševním onemocněním

 • překážky v navázání dialogu s klientem na straně klienta i odborníka,
 • práce s člověkem v akutně zhoršeném stavu,
 • komunikace s agresivním klientem.

4. Komunikace s klientem s psychózou, schizofrenií a organickým onemocněním mozku

 • seznámení s příznaky a projevy psychotických onemocnění,
 • schizofrenie a doporučení v komunikaci s člověkem s psychózou, schizofrenií, problematika duálních diagnóz.

5. Komunikace s klientem s afektivní poruchou

 • Seznámení se symptomatikou afektivních poruch (deprese, mánie, bipolární afektivní porucha) a doporučení pro komunikaci s těmito klienty.

6. Komunikace s klientem se závislostí a neurotickým onemocněním

 • Seznámení s příznaky a projevy onemocnění závislosti a neurotických onemocnění a doporučení v komunikaci s těmito klienty.

7. Komunikace s klientem s poruchou osobnosti

 • Rozdělení poruch osobnosti, seznámení s příznaky a projevy lidí s poruchou osobnosti, doporučení v komunikaci s těmito klienty.

8. Závěr

 • Diskuse, příklady, dotazy.