Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí

Variabilní symbol: 5223035
Datum konání: 2.11.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: On_line (MS Teams)
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. František Málek

 Mgr. František Málek je advokátem a lektorem zaměřujícím se zejména na oblast stavebního práva a funkčně související regulaci v rámci práva veřejného (mj. práva životního prostředí, práva energetického či v oblasti deliktní odpovědnosti) i soukromého. V minulosti participoval rovněž na několika celostátních projektech Svazu měst a obcí ČR zaměřených na právní analytiku, zefektivnění veřejné správy i specializované poradenství územním samosprávným celkům. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity.       

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-299/2018 AK/VE-176/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Hlavním cílem vzdělávacího programu je prezentovat účastníkům aktuální stav právní úpravy (a to i s ohledem na možný vliv probíhající rekodifikace veřejného stavebního práva) a poslední vývoj rozhodovací praxe, zejména judikatury týkající se postupů stavebních úřadů při nařizování odtranění tzv. černých (nepovolených) staveb a při správní exekuci takových rozhodnutí.

 

 

Program:

1. část - Rozhodování o nepovolené či z jiného důvodu s právními předpisy rozporné ("černé") stavbě

  • Relevantní právní úprava a její aktuální vývoj
  • Typy černých staveb (stavby od počátku nepovolené, stavby v rozporu s povolením, stavby, jež ztratily povolení, stavby dočasné a další možné varianty)
  • Zahájení a průběh řízení o nařízení odstranění černé stavby (zjištění černé stavby, „předběžná opatření a donucovací nástroje“ stavebního úřadu související s černými stavbami, vymezení předmětu řízení, okruh účastníků a jejich práva)
  • Dodatečné povolení a další způsoby legalizace černých staveb (základní přehled a procesní vztah k řízení o nařízení odstranění černé stavby)
  • Rozhodnutí o nařízení odstranění černé stavby a další možné způsoby ukončení řízení (náležitosti rozhodnutí, požadavky na vymezení černé stavby, dokumentace pro odstranění, návrh technologického postupu, podmínky rozhodnutí)

2. část - Dobrovolné odstranění černé stavby a výkon rozhodnutí a nařízení odstranění černé stavby

  • Povinnosti stavebníka při odstraňování černé stavby, kontrola postupu stavebníka a pravomoci stavebního úřadu v průběhu odstraňování
  • Správní exekuce na nepeněžité plnění dle správního řádu (právní úprava dle správního řádu, exkurz k možnostem pověření soudního exekutora, jednotlivé způsoby exekuce a východiska pro jejich použitelnost ve věci, judikatura týkající se správní exekuce na nepeněžité plnění, vymáhání zálohy a nákladů exekuce)
  • Exekuce povinnosti odstranit černou stavbu (konkrétní příklad aplikace obecné a zvláštní právní úpravy)
  • Přestupky související černými stavbami (exkurz)