Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Zvládání emocí a nátlakových technik při práci s klientem

Nový Bydžov

Variabilní symbol: 4123005
Datum konání: 7.2.2023
Čas: 08:00 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Nový Bydžov
, Nový Bydžov - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.

Je autorkou dvou odborných knih a řady vědeckých článků a výukových materiálů.
Monografie: Subjektivní symbolická vizualizace psychologie rodiny, Souvislosti neuroticismu.
On-line kurzy: Sociální psychologie (kurz získal Národní cenu distančního vzdělávání), Psychopatologie a psychodiagnostika pro učitele, Antistresový program pro řídící pracovníky škol, Hodnocení pracovníků na pozadí týmové spolupráce, Komunikace s podřízenými, Osobnostní profil – jak využít svých silných a slabých stránek při vedení týmu, Pracovní motivace, Umění komunikace v obecně krizových situacích.

Akreditace u MPSV ČR: A2021/1049-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je zaměřen na problematiku komunikačního zvládání emocionality klienta. V průběhu vzdělávacího programu si účastníci osvojí principy nenásilné a asertivní komunikace. Budou vybaveni k tomu, aby rozpoznali nátlakové technika a uměli jim čelit. Seznámí se s komunikačními postupy vhodnými pro jednání se zvlášť rozrušenými klienty.

Cíle kurzu:

Interpersonální kompetence sociálního pracovníka, kompetence k efektivní práci s klientem v náročné životní situaci, ke komunikačnímu zvládání emocí klienta, navázání raportu a posílení klientovy spolupráce.   

Program:

1. Úvod

  • Zahájení, představení, korekce očekávání účastníků

2. Principy nenásilné komunikace a jejich využití

  • Charakteristika a význam nenásilné komunikace, principy nenásilé komunikace, pozorování, pocity, potřeby, prosba, dovednosti nenásilné komunikace.

3. Principy a techniky asertivní komunikace

  • Asertivita, komunikační styly, asertivní práva, asertivní techniky, pokažená gramofonová deska, otevřené dveře, sebeotevření, negativní aserce, negativní datazování, selektivní ignorování, první krok.

4. Empatické naslouchání

  • Co je a co není empatie, dimenze empatie, naslouchání, pasivní a aktivní naslouchání, pravidla aktivního naslouchání, nevhodné projevy při naslouchání, problémoví posluchači.

5. Jak čelit nátlaku, jak ho rozpoznat a bránit se mu

  • Nátlakové taktiky, časový nátlak, manipulace s kompetencemi, početní převaha, nové informace, dovolávání se konkurence, hra na city, techniky obrany.

6. Zvládání emocí a nátlakových technik při práci s klientem - modelové situace

  • Trénink modelových situací, jednání s obtížně zvládnutelnými jedinci, direktivní a nedirektivní styl jednání s výrazně rozrušeným člověkem.

 

7. Zvláště nebezpečný klient. Závěr.

  • Zásady práce s agresivním klientem, okolnosti zvýšeného rizika agrese, potenciálně nebezpečné situace, vnímání rizikových ukazatelů.
  • Závěr, diskuse.