Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Provázení rodin v krizi, v rozvodu, po rozvodu v praxi

Variabilní symbol: 6123161
Datum konání: 28.11.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Bc. Veronika Čtvrtlíková
 • Náruč dětem, z.s. Olomouc - sociální pracovnice pro práci s rodinou v rozvodu, pracovnice pro asistovaný kontakt v náhradní rodinné péči.
 • Získala vysokoškolské vzdělání na Univerzitě Packého v Olomouci, ve studijním oboru Charitativní a sociální práce.
 • Odborná lektorka ORE institu - vzdělávací modul na téma Veřejné opatrovnictví (2012)
 • Odborný expert v projektu Síťování Olomouc 2015 (ve spolupráci s organizací Mana, o.s.)
 • V letech 2008-2016 dobrovolník v Bílém kruhu Bezpečí na pozici psychosociálního poradce.
Lektor 2: Soňa Janovská
 • Náruč rodičům, z.s. - jednatelka, odborná pracovnice, metodička.
 • Vystudavala Masarykovu univerzitu, pedagogická fakulta.
 • Koučka, terapeutka, lektorka se zaměřením na rozvoj life-balance softskills, emoční inteligence, vztahových komeptencí včetně zvládání konfliktů a manipulace. 
 • Project management - 10 let zkušeností s řízením týmů v buseness i v NGO prostředí.

 

Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0229-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
 • Účastníci semináře získají základní přehled a orientaci v právním minimu, které se týká rodiny, rodičů, styku rodičů s dětmi, péči o nezletilé děti.  
 • Účastníci budou seznámení s pojmem krize v rodině, kdy po absolvování kurzu budou schopni lépe pochopit, co krize v rodině dělá s aktuální psychikou jednotlivců či celé rodiny.
 • Účastníci budou seznámeni s možnostmi práce s rodinou v krizi – získají konkrétní návody a techniky na práci s rodinou a specificky s dětmi ve věku 10+.
 • Účastníci kurzu budou schopni využít dovedností k posílení kompetencí rodičů k naplňování jejich rodičovské odpovědnosti.
 • Účastníci díky kurzu mohou lépe pochopit nutnost interdisciplinární spolupráce v opatrovnickém řízení ve věci úpravy poměrů nezletilých po rozvodu
 • Účastnici budou seznámení s možnosti práce jednotlivých subjektů, které vstupují do řešení krizí v rodině – role OSPOD, soudy, mediační centra, neziskové organizace apod.

 

Program:

1. Úvod

 • Představení lektorek.
 • Seznámení s účastníky.
 • Představení vzdělávacího kurzu.

2. Základní teoretická východiska

 • Definice konfliktu, krize.
 • Vnější a vnitřní aspekty konfliktu.
 • Vztahy vrozené a získané.
 • Rodina sešívaná, třetí rodičovství.
 • Právní minimum v rámci uspořádání v/po rozvodu/rozchodu (interdisciplinární spolupráce) 

3. Interdisciplinární spolupráce

 • Dobrá praxe spolupráce s různými subjekty - OSPOD, soudy, advokáti, soudní znalci, mediační centra, NGO.
 • Případové konference.
 • Rodiny "prokluzující" systémem.

4. Metody práce s rodinou

 • Možnosti práce s rodinou - metody práce, techniky.
 • Edukace rodičů o fázích "psychorozvodu", fáze truchlení.
 • Provázení emočně náročných situací souvisejících s rozpadem rodiny.

5.Komunikační nástroje pracovníka

 • Vhodné styly komunikace při práci s rodinou.
 • Překážky v komunikaci.
 • Význam budování důvěry při práci s rodinou.
 • Práce s (pasivní) agresí.
 • Psychohygiena.

6. Práce s dětmi

 • Potřeby dětí v období rozpadu rodiny.
 • Způsoby vhodné komunikace při práci s dětmi.
 • Práce s příběhy a další techniky.
 • Podpora hlasu dítěte při práci s celou rodinou.

7. Kazuistiky, sdílení dobré praxe, praktická doporučení

 • Kazuistiky, příklady dobré praxe.
 • Aplikace získaných poznatků a ověřování dovednosti pro práci s rodiči a dětmi v rozvodové/rozchodové situaci.
 • Závěr