Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb

Variabilní symbol: 5124060
Datum konání: 12.4.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jiří Blažek
  1. Asistent katedry staveb, meliorací a hrazení bystřin VŠZ, FL Brno
  2. Výzkumný pracovník Ústavu dopravního inženýrství Brno
  3. Vedoucí odboru projektování, inženýrské činnosti, cen a stavebních zakázek GŘ Zemědělské stavby Brno
  4. 1992 – OSVČ – předmět podnikání
  • Vzdělávací a poradenská činnost ve stavebnictví
  • Projektová činnost a inženýrské výkony
  • Organizační a ekonomický poradce
  • Technický poradce
  • Lektorská činnost

Organizace a pořádání školení

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-361/2014 AK/VE-149/2014
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k problematice týkající se investic a inženýrské činnosti. Toto téma je stále aktuální a potřebné. Dílčími cíli je vysvětlení souvisejících činností a postupů.
 

Program:

1. Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v zadání (smlouvy k těmto činnostem)
2. Předcházení vadám již v zadání (smlouvy k těmto činnostem), zabezpečuje zadavatel záměru, SZ § 152/1
3. Autorský dozor, technický dozor, manager projektu
4. Autorská a průmyslová práva, porušování těchto práv a řešení náhrad
5. Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě
6. Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stavebního podnikatele, stavbyvedoucího. Kontrola činnosti stavebníkem
7. Zjednodušující postupy umísťování, povolování a užívání staveb
8. Dodatečné povolování staveb
9. Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady. Zákon o urychlení výstavby dopravní, energetické a elektronických sítí
10. Postupy odstraňování vad projektové dokumentace a výkazu výměr
11. Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí - sdružení)
12. Fakturace a zatřídění pořízeného majetku
13. Vztah k zákonu o veřejných zakázkách, vady v oceňování a ceně veřejné zakázky, jejich řešení
14. Problematika dotací a finančních kontrol
15. Závěr. Součástí budou dotazy a diskuse