Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Identita dítěte v náhradní rodinné péči

Variabilní symbol: 6124067
Datum konání: 16.5.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.

Lektor vzdělávání v oblasti NRP (sociální pracovníci, OSPOD, pěstouni)

Lektor úvodních kurzů budoucích pěstounů a osvojitelů NRP, Plzeňský kraj, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Člen komise sociálně právní ochrany dětí v Plzni

Lektor a supervizor kurzů dobrovolnické organizace SADBA, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0363-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Účastníci získají úvodní informace k danému tématu identita; absolvují cvičení k tématu identity – uvědomění si vlastních rolí a hodnot; vědí, jak dochází k formování identity dítěte v náhradní rodinné péči; dozvědí se o tom, jaký je vliv negativních zážitků na formování identity dítěte, získají informace jak pracovat s příběhem dítěte a seznámí se s modelovými situacemi práce s příběhem dítěte.
 
 
Obsah programu do osvědčení: úvod k tématu identita (cvičení k tématu - uvědomění si vlastních rolí a hodnot), práce s příběhem dítěte, modelové situace
 
Druh programu: základní
Cíle kurzu:
  • úvod k danému tématu
  • absolvování cvičení k tématu identity, uvědomění si vlastních rolí a hodnot - absolvent ví, jak dochází k formování identity dítěte v náhradní rodinné péči
  • dozví se o tom, jaký je vliv negativních zážitků na formování identity dítěte
  • získá informace jak pracovat s příběhem dítěte
  • seznámí se s modelovými situacemi práce s příběhem dítěte
Program:

1. Úvod

  • Seznámení s účastníky, představení lektora a účastníků, očekávání a cíle kurzu.

2. Úvod k tématu identity

  • Utváření identity, pojem identita, význam identity v životě jedince, druhy identity.
  • Cvičení k tématu identity - uvědomění si vlastních rolí a hodnot.

3. Práce s příběhem dítěte

  • Práce s příběhem dítěte, koherentní příběh dítěte - možnosti práce s pozitivními i negativními aspekty příběhu, diskuse nad praxí účastníků, základy práce s knihou života, 2 modelové situace práce s příběhem dítěte.

4. Závěr

  • Shrnutí, diskuse