registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vybrané kapitoly z oblasti sociálně právní ochrany dětí v ČR v právu a praxi

Variabilní symbol: 0816055
Datum konání: 13.10.2016
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
Akreditace u MPSV ČR: 2013/1192-PC/SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Absolvent tohoto vzdělávacího programu:

 • získá informace o významných změnách v této oblasti
 • získá odborné informace o vybraných částech právních a mezinárodních dokumentů, které se týkají sociálně právní ochrany dětí ;
 • absolvuje výklad vybraných ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, zákona o rodině a zákona o zvláštním řízení soudním v současnosti (platná právní úprava) a v budoucnosti (až změny vejdou v platnost);
 • získá zejména informace o tom, jaké změny přinesly novelizace zákona o SPOD a předpisů souvisejících v působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí;
 • dále získá poznatky o tom, jak se změny realizují a budou realizovat;
 • dozví se, jaká bude spolupráce se soudy;
 • bude seznámen se zajímavými, popř. složitými causami.
Program:

Úvod

 • lektoři, kurz a jeho cíle,
 • účastníci
 • zkušenosti a očekávání účastníků

Obsah a právní úprava sociálně-právní ochrany dětí v právních předpisech a mezinárodních dokumentech

 • výklad vybraných článků Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte, revidované Evropské úmluvy o osvojení , Haagské Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení a Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

Výklad

 • výklad vybraných ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, zákona o rodině a zákona o zvláštním řízení soudním -v současnosti platná legislativa a budoucí legislativa:
 1. jaké změny přinesly novelizace zákona o SPOD a předpisů souvisejících v působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí

Výklad

 • výklad vybraných ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, zákona o rodině a zákona o zvláštním řízení soudním v současnosti platná legislativa a budoucí legislativa:
 1. jak se změny realizují a budou realizovat
 2. jaká bude spolupráce se soudy

Výklad

 • výklad vybraných ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, zákona o rodině a zákona o zvláštním řízení soudním po 1.1. 2013 a 1.1. 2014 :
 1. co se standardy k 1.1. 2015

Zajímavé a složité případy; Dotazy a diskuze
Závěr kurzu


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).