registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Jak uspořádat případovou konferenci - praxe v oblasti SPOD

Variabilní symbol: 0816066
Datum konání: 29.11.2016 ZRUŠENO
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Ing. Iveta Turková
Akreditace u MPSV ČR: 2014/0819-PC/SP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby absolventi na základní úrovni rozuměli pojmům sanace rodiny, facilitace, facilitátor, brainstorming, aktivní naslouchání, simulace, modelový případ a dokázali je svými slovy vysvětlit. Dalšími dílčími cíli jsou dovednosti jako například znalost základních teoretických východisek k problematice případové konference, orientace v základních tezích problematiky ohroženého dítěte, zanedbávání péče, smysl a účel případových konferencí, tým sanace rodiny; orientace v legislativním rámci případových konferencí (na elementární úrovni). Během školení účastníci posílí své základní dovednosti člena týmu sanace: mají zpětnou vazbu, jak funguje neverbální komunikace v procesu facilitace; naučí se stanovit cíl při řešení problému a přispět v týmu k vyhodnocení, zda bylo cíle dosaženo; naučí se udržet neutrální postoj v roli facilitátora na základě nácviku v programu; má povědomí o základních technikách zapojení cílové skupiny v procesu facilitace na základě praktické část programu a v rámci možností je procvičí.

Program:

Co je případová konference a jak na to
1. Seznámení s účastníky, s jejich očekáváními, představami o tématu a zkušenostmi
2. Úvod do problematiky případové konference
3. Případová konference jako pojem a metoda
4. Facilitace jako pojem
5. Nástroje případové konference

 • Facilitace - výhody facilitace, zásady a specifika prezentace facilitátora
 • Brainstorming - představení techniky, techniky provádění brainstormingu
 • Aktivní naslouchání
 • pojmy konsenzus a participace
 • zásady aktivního naslouchání
 • význam a užití aktivního naslouchání v práci sociálního pracovníka

6. Praktický nácvik

 • Simulace modelového případu
 • Vytvoření individuálního plánu k modelovému případu - nácvik dovednosti facilitárora, jak se soustředit na proces, nikoliv na obsah jednání
 • nácvik zapojení skupiny
 • nácvik stanovení cíle v modelovém případu a zpětná vazba, o jeho dosažení
 • cvičení zaměření na dodržení neutrálního postoje facilitátora s poskytnutím zpětné vazby
 • nácvik neverbální komunikace facilitárora s vyhodnocením týmu sanace rodiny

Osobní zpětná vazba


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).