registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o sociálních službách (úvod do nové právní úpravy)

Nová právní úprava a změny v problematice sociálních služeb

Variabilní symbol: 0816070
Datum konání: 6.12.2016
Čas: 8:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, oboru speciální pedagogika. Má bohaté zkušenosti ze své mnohaleté praxe u poskytovatelů sociálních služeb a v sociálně právní ochraně dětí.  Věnuje se oblasti dobrovolnictví a působí v rámci procesu implementace zákona o sociálních službách.

Akreditace u MPSV ČR: 2014/0296-PC/SP/VP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit účastníky semináře s dopady jednotlivých změn. Mezi specifická témata, na které se lektorka v průběhu vzdělávání více zaměří patří: příspěvek na péči ve struktuře sociálního zabezpečení, kritéria základních životních potřeb pro posuzování stupně závislosti, vymezení schopností zvládat základní životní potřeby, dva instituty zvýšení příspěvku na péči, kontrola využití příspěvku na péči, příspěvek na péči v rámci EU, aktuální změny - náhled a teze k chystaným změnám, smlouvy, úhrady a inspekce.

Program:

Úvod

 • představení lektora, účastníků;
 • vymezení cílů vzdělávání x očekávání účastníků.

Zákon o sociálních službách – dopady jednotlivých změn

 • Změna: 45/2013 Sb.
 • Změna: 313/2013 Sb.
 • Změna: 306/2013 Sb.
 • Změna: 366/2011 Sb.
 • Změna: 261/2007 Sb.
 • Změna: 303/2013 Sb.
 • Změna: 313/2013 Sb.
 • Aktuální změny

Zákonem o sociálních službách podrobněji

 • Příspěvek na péči ve struktuře sociálního zabezpečení
 • Kritéria základních životních potřeb pro posuzování stupně závislosti
 • Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby
 • Dva instituty zvýšení příspěvku na péčiKontrola využití příspěvku na péči
 • Příspěvek na péči v rámci EU
 • Aktuální změny
 • Náhled a teze k chystaným změnám
 • Smlouvy
 • Úhrady
 • Inspekce

Závěr: vyhodnocení vzdělávání, evaluace


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).