registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Úvod do mediace

2 denní kurz (2. den 8.6.2017)

Variabilní symbol: 0817036
Datum konání: 25.5.2017 - 8.6.2017
Čas: 08:30 do 15:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Elena Mešková
 • Pracuje jako mediátorka, facilitátorka a lektorka mediace.
 • Od roku 2011 je předsedkyní Asociace mediátorů ČR a působí jako zkušební komisař u zkoušek na zapsaného mediátora i rodinného mediátora.
 • Má za sebou stovky mediací. Věnuje se psychoterapii v páru, rodině i individuální. Ve své praxi se orientuje především na pomoci lidem v krizi při řešení náročných situací, vztahových konfliktů. Má dlouholeté pedagogické zkušenosti s mladými i dospělými.

 

Akreditace u MPSV ČR: 2014/0815-PC/SP/VP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 3800,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem školení je seznámit účastníky semináře se základními technikami mediace. Po absolvování tohoto školení účastníci  porozumí základním principům mediace, jejím cílům, potenci, limitům a roli mediátora. Účastníci pochopí jaké bariéry stojí v komunikaci mezi jednotlivci a jejich vliv na konflikt; seznámí se s mediačním procesem, jeho fázemi a pochopí úkoly mediátora - to vše na elementární úrovni. Účastníci budou mít příležitost vyzkoušet si vybrané dovednosti mediátora (např. dle zpětné vazby posluchačů: vyjednávání, moderování, facilitace).

Program:

25. května 1. den:

Úvod

 • zahájení,
 • představení,
 • očekávání,
 • program.

Bariéry v komunikaci

 • vysílající x přijímající;
 • co nám brání aktivně naslouchat

Role a dovednosti mediátora
Proces mediace a jeho fáze

 • jednotlivé kroky komplikovaného procesu: nerušený čas;
 • dialog mezi stranami;
 • vytváření alternativních možností řešení,
 • kritéria;
 • vyjednávání;
 • dohoda;
 • závěr.

8. června 2. den:

Úvod do teorie konfliktu

 •  způsoby řešení konfliktů

Techniky aktivního naslouchání

 • otevřené otázky, objasňování;
 • povzbuzování;
 • parafrázování;
 • zrcadlení, reflexe pocitů;
 • shrnutí (sumarizace); 
 • ocenění.

Principy participativního vyjednávání

 • podmínky vyjednávání;
 • strategie vyjednávání (win-win, win-loss);
 • participativní vyjednávání;
 • vyjednávací taktiky;
 • kognice a emoce ve vyjednávání;
 • vyjednávání a etika.

Situace vhodné a nevhodné k mediaci

 •  modelové situace

Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).