registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Specifika práce s romskou rodinou

Variabilní symbol: 0817045
Datum konání: 31.8.2017 OBSAZENO
Čas: 8:30 do 15:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dana Vrabcová
 • Mediátorka, facilitátorka, psychoterapeutka, lektorka
 • Vystudovala Katedru sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze.
 • Má zkoušku zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR. Je členkou a lektorkou Asociace mediátorů ČR
 • Od roku 1989 se věnuje práci s rodinami jako sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí a v poradenských centrech.
 • V letech 2007-2016 spolupracovala na projektech Českého helsinského výboru zaměřených na "Děti vězněných rodičů", na práci s romskými rodinami a klienta z jiné socio-kulturního prostředí.
 • Od roku 2006 se zabývá řešením sporů pomocí mediace a facilitace. V současnosti působí jako mediátorka, facilitátorka a lektorka výcviku mediace, seminářů o mediaci, facilitaci, řešení konfliktů a komunikaci.
Akreditace u MPSV ČR: 2014/0893-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Absolvent vzdělávacího programu posílí své znalosti a dovednosti v oblasti komunikace a sociální práce s romskou rodinou. Bude se orientovat v postavení rodiny a dětí, hodnotovém systému Romů, jejich hlavních odlišnostech od majoritní společnosti, hlavních aktuálních problémových oblastech romské rodiny a způsobu efektivní komunikace s touto cílovou skupinou sociální práce.

Kurz je určen všem, kteří pracují s romským etnikem, zejména s romskými rodinami a dětmi. Umožňuje hlubší poznání romských specifik a a umožní účastníkům posílit zejména komunikační dovednosti s touto cílovou skupinou.

Program:

Úvod do problematiky, společenský kontext

 • tradice diskriminace vůči Romům versus internalizovaná méněcennost u Romů.
 • změny společnosti po roce 1989

Kontext sociální práce s romskou rodinou: rodina, vztahy, postoje, postavení dětí

 • tradice patriarchální romské rodiny, status rodiny.
 • status dětí v romské rodině.
 • starost o vlastní zdraví (a zdraví dětí).
 • postoj k penězům, vzdělání.
 • připravenost dětí na nástup do školy

Problematické oblasti

 • zaměstnání;
 • dluhy;
 • lichva;
 • výchova dětí

Odlišnosti v hodnotách majority a Romů; úskalí komunikace s Romy

 • etnická specifika a komunikační styl Romů

Efektivní komunikace při sociální práci s romskou rodinou

 1. začarovaný kruh komunikace a způsob komunikace Romů
 2. jak podpořit efektivní komunikaci s Romy při sociální práci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).