registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Specifika komunikace s mladistvým klientem

Variabilní symbol: 1517063
Datum konání: 10.11.2017 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová

Aktuálně působí jako školský a poradenský psycholog. Je autorkou metodiky pro pedagogy: "Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami".

Akreditace u MPSV ČR: 2014/0039-PC/SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2100,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

 Po absolvování vzdělávacího programu účastník bude:
seznámen se základní problematikou při komunikaci s klientem (vzdělávání je cíleno na komunikaci s mladistvým klientem);
umět vést rozhovor jako základní nástroj své práce, který vede k získání a udržení spolupráce s klienty;
seznámen se zásadami komunikace a se zvládáním obtížných situací při spolupráci s klientem.

Program:

Úvod
Základy komunikace (krátký teoretický úvod)
Základy rozhovoru a jednání s klientem
Specifická komunikace s mladistvým klientem a obtížné situace s klientem ( agresivní klient, nemotivovaný, duševní onemocnění, intoxikovaný,..)
Závěr kurzu – evaluace, ověření znalostí


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).