registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Základy komunikace s rodinou a jejími jednotlivými členy

Prosím pozor, kurz je přesunut z temínu 27.2. 2018

Variabilní symbol: 1018030
Datum konání: 18.4.2018
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Od. r. 1998 se věnuje privátní praxi v oblasti psychoterapie a rehabilitace. Kromě toho působí na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci.

Akreditace u MPSV ČR: 2014/0812-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:
Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby účastníci školení získali následující kompetence: vědomosti a dovednosti k prohloubení schopností v oblasti komunikace s rodinou a jejími jednotlivými členy; ujasnili si svou pozici při práci s rodinou; uvědomili si rozdíly v komunikaci při práci s jednotlivcem a rodinou; byli schopni definovat komunikaci (mezi sociálním pracovníkem, rodinou a jejími jednotlivými členy) a znali význam a nutnost provázanosti komunikace sociálního pracovníka – klienta – rodiny.
Program:

Úvod

 •  lektoři, kurz a jeho cíle, účastníci,
 • Zkušenosti a očekávání účastníků

1. Rodina jako systém

 • Role jednotlivců v rodinném systému.
 • Problematika rodinných vztahů.
 • Postavení dítěte/dospívajícího/seniora a člověka se zdr. post.v rodině.

2. Konflikty a krizové situace v rodině

 • Obvyklé konflikty a krizové situace související s vývojem rodiny nebo jejich jednotlivých členů.
 • Typické zátěžové situace v rodině: ztráta zaměstnání, úmrtí, nemoc, rozvod aj.
 • Destruktivní způsoby komunikace v rodině.

3. Pozice sociálního pracovníka při práci s rodinou

 • Definování komunikace sociálního pracovníka (SP) a s rodinou a jejími jednotlivými členy.
 • Zásady „první komunikace“ SP s rodinou a jejími jednotlivými členy.
 • Vymezení toho, čeho by se SP měl při komunikaci vyvarovat.

4. Efektivní profesionální komunikace - základní dovednosti

 • "6 základních profesních komunikačních dovedností: zpracování prvního dojmu, aktivní naslouchání, empatie, kladení otázek, popisování, přijímání závěrů.
 • Strategie řešení konfliktů.
 • Krizová intervence."
 • Komunikační dovednosti s dětských a dospívajícím klientem.
 • Komunikační a vztahové pasti.
 • Zvládání emočních reakcí

5. Užitečné postupy při rozhovoru s rodinou a jejími jednotlivými členy

 • Rozdíly ve vedení komunikace při práci s jednotlivcem a rodinou.
 • Navázání vzájemné komunikace a spolupráce.
 • Různé typy rozhovorů – zásady, struktura, zvládání problémových situací.
 • Vzájemná provázanost komunikace sociálního pracovníka s klientem a jeho rodinou.

6. Řešení případů z praxe účastníků školení

 • Skupinové řešení problémů založené na metodě Balintovská skupina.

7. Nácvik komunikace

 • Praktické procvičování komunikace účastníků kurzu, kdy lektor bude procházet a naslouchat rozhovorům mezi účastníky a bude vyhodnocovat jejich vzájemný komunikační tok.

Závěr

 •  vyhodnocení vzdělávání, ověření znalostí

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).