registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Zákon o obcích a Zákon o úřednících územních samosprávných celků

Variabilní symbol: 1218202
Datum konání: 7.6.2018
Čas: 8:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Obec Bystřice
Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Miroslav Kubánek

Více než dvacet let působí jako právník ve státní správě a má bohaté zkušenosti z oblasti správního a občanského práva.

Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:
Program:

Výklad zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se zřetelem na změny vyplývající z přijatých novel.

 • Postavení obce
 • Právní předpisy vydávané obcemi
 • Oprávnění občanů obce a vlastníků nemovitostí na území obce
 • Samostatná působnost obce (hospodaření obce, spolupráce mezi obcemi, sankce)
 • Přenesená působnost, veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti
 • Obce s rozšířenou působností
 • Orgány obce, orgány zastupitelstva obce a rady obce
 • Dozor nad výkonem samostatné a přenesené působnosti
 • Statutární města

 

Právní odpovědnost úředníka:

 • Seznámení s obecnými pojmy
 •  
  • odpovědnost za škodu způsobenou výkonem státní moci
  •  
   • odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím
   • odpovědnost za škodu spojenou s nesprávným úředním postupem - odpovědnost absolutní
 • Typické trestné činy úředníka
 •  
  • znaky jednání
  • zavinění
 •  Nástroje kontroly
 •  
  • role kontrolních výborů obcí a krajů
  • NKÚ
 • Ustálená judikatura a jiná rozhodnutí ve vztahu k odpovědnosti úředníka
 • Odpovědnostní řízení
 •  
  • rozbor důvodů pro zahájení řízení
  • chování stěžovatele a postup příslušných orgánů

Vymáhání škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem:

 • Odpovědnost územních celků - nesprávný úřední postup, nezákonné rozhodnutí
 • Nedbalostní jednání versus úmyslné jednání
 • Podstata regresu
 • Podmínky uplatnění nároku na náhradu škody
 • Rozsah náhrady škody a lhůty k uplatnění
 • Vývoj legislativy

Zákon o registru smluv

 • Předmět nové úpravy
 • Povinné subjekty
 • Registr smluv x profil zadavatele
 • Publikační povinnost, limity
 • Sněmovní tisk č. 42, Stanovisko vlády
 • Vztah k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Výklad zákona č. 312/2002 Sb, zákon o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, se zřetelem na změny vyplývající z přijatých novel.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).