registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Výcvik v krizové intervenci

Variabilní symbol: 1518026
Datum konání: 22.2.2018 - 23.2.2018 OBSAZENO
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová

Vystudovala obor psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvovala psychoterapeutický výcvik – psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease). Věnuje se lektorské a poradenské činnosti v oblasti rozvoje osobních a manažerských dovedností, psychodiagnostice při výběrových řízeních a personálních auditech a má dlouholetou  praxi v lektorování kurzů pro cílovou skupinu zaměstnanců sociálních služeb. Je certifikovaným lektorem Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR.

Akreditace u MPSV ČR: 2014/0319-PC/SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 4200,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Absolvent tohoto vzdělávacího programu:

 • orientuje se v základní typologii krizových situací
 • identifikuje krizi a její příčiny
 • dokáže komunikovat s klienty v krizových situacích.
 • osvojí si poradenské dovednosti při řešení náročných životních událostí.
 • naučí se rozeznávat hranice bezpečného pomáhání.
 • zná zásady etiky práce s lidmi v krizi a dokáže je používat v přímé intervenci
Program:

1. den

 • Úvod – zahájení, seznámení, očekávání
 • Význam pojmu krize: fáze krizové intervence, její vývoj, kumulace, postrkový stav.
 • Spouštěče krizových situací – životní změny, životní události, krize pramenící z bio-psychologických dispozic
 • Krizový stav, průběh krize, syndrom psychického ohrožení, fáze duševní krize, nejčastější rizikové faktory krize u uživatelů
 • Kompetence pomáhajících pracovníků v krizové intervenci
 • Praktický nácvik přijímání a poskytování zpětné vazby při práci s rozhovorem
 • Navázání kontaktu s klientem, mapování, intervence, podpora, parafráze, kotvení, pozitivní přeznačkování problému, práce se změnou, dohoda.
 • Závěrečná reflexe

2. den

 • Úvod – reflexe 1. bloku
 • Modelové situace nejčastějších krizových situací, práce s osobním prostorem pomáhajícího
 • Nejčastější formy pomoci v krizi, vztahové aspekty při práci v krizi, etika krizového pracovníka, moc a bezmoc v tíživé životní situaci
 • Práce s emocemi v krizové intervenci, praktické nástroje, jak pracovat při panické úzkosti
 • Nejčastější typologie krizových uživatelů a jejich zvládací strategie
 • Jak pracovat s agresivním klientem – situační, patologická, instrumentální, agresivita jako trvalý rys osobnosti
 • Krizové situace a jejich řešení, suicidální , pasivně-agresivní, obtížný, psychotický, klient s organicky podmíněným onemocněním, depresivní klient
 • Nejčastější krizové životní situace a jejich zvládání – smrt milované osoby, sebevražedné chování, domácí násilí, znásilnění, závažné onemocnění, předčasné narození dítěte
 • Závěrečná reflexe, zpětná vazba

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).