registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Komunikace s mladistvým klientem

Variabilní symbol: 0818027
Datum konání: 15.5.2018 OBSAZENO
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM - místnost E101
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Klára Moravcová

Psycholožka a rodinná terepeutka

Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a čtyřletého výcviku v rodinné terapii. Je členem  poradní komise pro rodinu Magistrátu města Pardubic a poradce /psycholog/ Bílého kruhu bezpečí. Má zkušenosti i v oblasti personálního managementu.

Akreditace u MPSV ČR: 2014/0902-PC/SP/VP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby účastníci znali specifika cílové skupiny – mladistvých klientů; seznámili se s vývojovou psychologií se zvláštním zřetelem na mladistvé; aby získali informace o rizikových projevech chování a věděli, jak uskutečnit první kontakt. Účastníci si procvičí způsoby komunikace s cílovou skupinou, seznámí se s problematikou komunikace s mladistvým klientem a dokáží vést rozhovor jako základní nástroj své práce, který vede k získání a udržení spolupráce s klienty.

Program:

1. Úvod

 • lektoři, kurz a jeho cíle, účastníci
 • motivace a očekávání účastníků od kurzu

2. Komunikace s mladistvým klientem pohledem vývojové psychologie.

 • jednotlivá stádia vývoje člověka: specifika stádia adolescentů;
 • základní parametry komunikace s mladistvými: upřímnost, důvěra vůči partnerovi v komunikaci;
 • pravidla komunikace (dospělý vs dospěly X dospěly vs. mladistvý).

3. První kontakt s klientem

První rozhovor: příprava a zjištění sociálního kontextu rozhovoru - jdu do rodiny s domácím násilím, či do rodiny, kde někdo z členů rod. užívá omamné látky(?); zahájení rozhovoru, oční kontakt, budování důvěry; časté chyby v komunikaci s mladistvým

4. Komunikace a chování mladistvých: rizikové prvky

 • hecování,
 • nadsazování,
 • neochota komunikovat,
 • odmítání sdělit požadované informace apod.
 • a jak na ně reagovat

5. Nácvik typických situací v komunikaci s mladistvým

 • modelové situce;
 • shrnutí,
 • výměna zkušeností,
 • sdílení zkušeností a dobrých praxí,
 • doporučení pro praxi.

6. Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).