registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou

Variabilní symbol: 1218017
Datum konání: 6.4.2018
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Školicí prostory společnosti HERTIN s. r. o.
Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová

Aktuálně působí jako školský a poradenský psycholog. Je autorkou metodiky pro pedagogy: "Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami".

Akreditace u MPSV ČR: 2014/0814-PC/SP/VP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1720,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Tento kurz se zaměřuje na základy orientace v oblasti komunikace s pacienty s psychiatrickou diagnózou. Během školení budou probírány jednotlivé okruhy – nejčastější typy psychiatrických diagnóz, specifika komunikace s klienty s takovým onemocněním.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby  účastníci získali základní znalosti v oblasti komunikace s klienty s psychiatrickou diagnózou a v oblasti komunikace s pacienty s organickým poškozením mozku. Dále účastníci získají elementární znalosti v oblasti komunikace s pacienty se závislostí na návykových látkách a základní dovednosti v oblasti komunikace s pacienty s psychotickými poruchami a zejména schizofrenií. Mezi další cíle patří schopnost účastníků jednat, alespoň v základních bodech, s klienty s afektivními poruchami a získat základní znalosti v oblasti komunikace s pacienty s úzkostnými a neurotickými poruchami; dokázat jednat s klienty s poruchami osobnosti a v neposlední řadě získat základní dovednosti v oblasti komunikace s pacienty s vývojovými poruchami.

 

Program:

Úvod

Představení lektora a účastníků
Aspirace jež čekáme od kurzu
Plausibilní i méně plausibilní cíle

Základy orientace v problematice, definice a rozlišení základních psychiatrických diagnóz, rozpoznání akutního psychického stavu a prevence jeho zhoršení.

  • základní pravidla a specifika komunikace s pacienty s organickým poškozením mozku (např. rozvojem syndromu demence);
  • základní pravidla a specifika komunikace s pacienty se závislostí na návykových látkách;
  • základní pravidla a specifika komunikace s pacienty s psychotickými poruchami a zejména schizofrenií;
  • základní pravidla a specifika komunikace s pacienty s afektivními poruchami (manie, deprese, bipolární afektivní porucha);
  • základní pravidla a specifika komunikace s pacienty s úzkostnými a neurotickými poruchami (s důrazem na posttraumatickou stresovou poruchu);
  • základní pravidla a specifika komunikace s pacienty s poruchami osobnosti – 45 min;
  • základní pravidla a specifika komunikace s pacienty s vývojovými poruchami (autismem, mentální retardací).

Závěr a evaulace kurzu:

  • zpětná vazba účastníků,
  • zpětná vazba lektora

 

 

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).