registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Problematika přechodu dítěte při změně výchovného prostředí

Variabilní symbol: 0316 544
Datum konání: 16.2.2018
Čas: 8:30 do 16:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Břeclav
Náměstí T.G. Masaryka 3, 690 02 Břeclav - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Lucie Rozsypálková
Lektor 2: PhDr. Monika Stejskalová
Akreditace u MPSV ČR: 2014/0293-PC/SP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: ,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Absolvent tohoto vzdělávacího programu:

 • orientuje se pokud jde o zásady bezpečného přechodu a přípravy dítěte;
 • zná základní metody práce s dítětem, biologickou a náhradní rodinou;
 • zná základní způsoby/metody ošetření zúčastněných;
 • ví, co je "bezpečné přijetí";
 • zná základní způsoby adaptace v případě přechodu dítěte do jiného výchovného prostředí;
 • ví, jak probíhá a jaká kriteria splňuje doprovázení;
 • má základní povědomí o identitě dítěte;
 • zná některé způsoby a formy kontaktu dítěte s biologickou rodinou.
Program:

1. den: 16. 2. 2018
Úvod: představení lektora, cíle kurzu, očekávání účastníků
Zásady bezpečného přechodu a příprava dítěte

 •  metody práce s dítětem, biologickou a náhradní rodinou

Ošetření zúčastněných

 1. Co si přináší dítě do rodiny: potřeby dětí a jejich uspokojování, dítě separované od rodičů (důsledky a možnosti nápravy), následky traumatu, citové pouto
 2. Co si přináší náhradní rodič: role, identita, očekávání

Bezpečné přijetí

 • specifika jednotlivých vývojových období dítěte ve vztahu k přijetí dítěte do rodiny
 • změny po příchodu dítěte

2. den: 23. 2. 2018
Adaptace

 1. dítěte v rodině
 2. náhradní rodiny

Doprovázení
Identita dítěte
Kontakt dítěte s biologickou rodinou

 způsoby a formy kontaktu

Závěr vzdělávání

 Vzdělávání je realizováno v rámci projektu „Akreditované vzdělávání a odborné platformy pro sdílení zkušeností a dobrých praxí pro úředníky měst v přímé práci“

registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001044


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).