registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Pěstounská péče

Variabilní symbol: 1518037
Datum konání: 9.3.2018
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná

Právnička na MPSV s 35letou praxí v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, a rodinného práva.

Je předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků, věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.

Akreditace u MPSV ČR: A2017/0463-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Účastník kurzu získá  poznatky o aplikaci  právních předpisů upravujících formy náhradní výchovy, v občanském zákoníku, zákoně o zvláštních řízeních soudních, zákoně o sociálně-právní ochraně dětí  a přepisech souvisejících. Pozornost bude zaměřena na přeměnu jednotlivých forem náhradní výchovy a právní  úpravě a realizaci pěstounské péče. Právní  předpisy a další související předpisy přinesly mnoho významných změn, které se dotýkají působnosti OSPOD a soudů v rozhodování o pěstounské péči. Aplikace těchto předpisů přináší v praxi  různorodé výklady a OSPOD se setkávají s  problémy při rozhodování soudů tak při vlastní realizaci pěstounské péče. Otazníky jsou i při zprostředkování pěstounské péče,přípravě a  výběru pěstounů. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí  přinesl i významné změny spočívající v nezbytné spolupráci s pověřenými osobami při uzavírání dohod, vzdělávání pěstounů a jejich podpoře a doprovázení. V rámci ČR jsou již známy příklady dobré i negativní praxe, které je prospěšné si předávat a seznamovat se s nimi.     
     

Program:

1. Zkušenosti z právní úpravy

Zkušenosti OSPOD, soudů a pověřených osob z aplikace nové právní úpravy forem náhradní výchovy v občanském zákoníku, zákoně o SPOD, zákoně o zvláštních řízeních soudních a dalších souvisejících předpisů, zprostředkování, příprava a výběr pěstounů.

2. Rozhodování o pěstounské péči

Kombinace jednotlivých forem náhradní výchovy, zprostředkování, příprava a výběr pěstounů, svěřování dětí do pěstounské péče, postavení pěstounů jako jiných osob odpovědných za výchovu.

3. Pomoc a podpora pěstounským rodinám

Uzavírání a kontrola dohod, doprovázení pěstounských rodin, vzdělávání pěstounů, spolupráce OSPOD a pověřených osob, pomoc při spolupráci s biologickou rodinou, doprovázení dítěte po opuštění náhradní rodinné péče, spolupráce s poskytovateli sociálních služeb.

4. Případové studie, kazuistiky, diskuse

Příklady dobré a negativní praxe.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).