registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi

Variabilní symbol: 0818039
Datum konání: 22.3.2018
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM - místnost E130
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Hana Talli Hlubučková
  • Grantový specialista, odborná lektorská činnost v oboru péče o kulturní dědictví, marketing a management památek.
  • 30 let praxe v péči o kulturní dědictví, koordinace stavebních obnov památek.
  • 2007 - Obnova a rozvoj venkova s ohledem na kulturní dědictví při České zemědělské univerzitě v Praze - diplomovaný kurz

Přednášky v rámci archeologických konferenci: 

  • Archeologie a nový památkový zákon
  • Uplatnění a aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxe
  • Zákon o státní památkové péči a předpisy související ve vztahu ke zdravotně znevýhodněným

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/VE-337/2016 AK/PV-638/2016
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků vykonávajících státní správu na úseku památkové péče  a úředníkům obcí s pověřeným úřadem, které jsou majitelé kulturních památek. Vazby zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči na  zákon 183/2006 - Stavební zákon, zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník , zákon 114 /1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a další předpisy  v praxi, přispět ke zkvalitnění praktického výkonu  veřejné správy na úseku památkové péče.

Program:

1. Úvod do problematiky památkové péče, historie ochrany kulturního dědictví na území ČR a souvislosti navazující na současný zákon o státní památkové péči .
2. Zákon o státní památkové péči ve vztahu k majiteli kulturní památky versus památkáři
3. Obnova kulturní památky - § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči a následující
4. Stručná charakteristika vztahu stavebního zákona a zákona o státní památkové péči.
5. Mezioborová spolupráce při obnově kulturní památky a péči o kulturní dědictví - zákon 114 /1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a další předpisy) příklady z dobré praxe
6. Zákon o státní památkové péči a archeologické dědictví - základní pojmy, úvod do problematiky
7. Památky pro každého, zákon 20/1987Sb o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a problematika stavebních úprav kulturních památek vstříc zdravotně znevýhodněným – základní pojmy, úvod do problematiky
8. Shrnutí, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).