registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Spisová služba ve školství v souvislosti s GDPR

Variabilní symbol: 1218025
Datum konání: 20.3.2018 OBSAZENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Školicí prostory společnosti HERTIN s. r. o.
Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jan Schwaller

Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie - archivnictví a pomocné vědy historické. Působil nejprve jako dokumentátor ve Východočeském muzeu Pardubice, posléze pracoval jako odborný asistent v Archivu národního muzea a v současnosti je vedoucím oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob Archivu hlavního města Prahy. Věnuje se předarchivní péči a spisové službě organizací zřizovaných hl. městem nebo městskými částmi. 

Na téma archivnictví a spisové služby publikuje a přednáší

Cena kurzu: 1890,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:

U tohoto nařízení, stejně jako u nařízení eIDAS, bude platit více než kdy jindy, že základ leží ve správném procesním nastavení správy dokumentů.

Uvedené školení je zaměřeno hlavně na problematiku vztahu nařízení GDPR a spisové služby zejména u tzv. veřejnoprávních původců ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., s přihlédnutím ke specifickým podmínkám školních zařízení.

Předpokladem je, že frekventanti kurzu znají základní principy vedení spisové služby, práci s datovou schránkou atd. Toto bude krátce shrnuto.

Anotace:
Cíle kurzu:
Program:

Základní pojmy při správě dokumentů

Právní úprava spisové služby

Síť veřejných archivů – metodická pomoc i kontrolní orgán

Spisový řád – povinná interní norma původce

Spisový a skartační plán – jeho tvorba

Bezpečnostní rizika v oblasti spisové služby

Elektronické systémy správy dokumentů

Informační systém datových schránek (ISDS) jako nedílná součást spisové služby

Samostatné evidence dokumentů

Základní principy GDPR

Co dělat?

Doporučení

Praktické návody

Poznatky z praxe

Zdroje ke GDPR a její aplikace do praxe organizace

Diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).